Lexus logo
SCROLLA NER

LEXUS SAFETY +

UPPTÄCK LEXUS SÄKERHETSSYSTEM

Människans syn är fantastisk men även synen har sina begränsningar och kan vilseleda dig. Lär dig hur Lexus Safety System + är designat för att ge dina sinnen support när du sitter framför ratten. Ett intelligent stöd som gör att du känner dig trygg och mer självsäker i trafiken.

VAR GOD VÄNTA – UPPLEVELSEN LADDAR

Ditt sinne kan luras av
optiska illusioner

parallella linjer kan till exempel upplevas som krokiga

men när du är ute på vägen

håller Lexus dig i rätt fil

AVANCERAD KÖRFÄLTSASSISTANS

ALLTID PÅ RÄTT SPÅR

Om du är på väg ut mot kanten av körfältet kommer den avancerade körfältsassistansen flytta bilen in mot mitten av körfältet. När det sker kommer ratten att vibrera lätt samtidigt som bilen automatiskt lägger sig tillrätta i körfältet. Nu kan du alltid känna dig säker, speciellt på motorvägen eller på längre resor.

TA REDA PÅ MER

I RÄTT RIKTNING

En smart kamera uppmärksammar linjer på körbanan. Så snart du närmar dig linjerna varnar bilen dig via en ljudsignal. Har du redan innan bilfärden kopplat in den avancerade körfältsassistansen kommer detta system automatiskt vägleda bilen tillbaka till körfältets mitt.

Avancerad körfältsassistans är din pålitliga partner, oavsett vilka trafiksituationer du hamnar i.

GÅ TILLBAKA

När det är mörkt

kan helljus

precis som prickarna i illusionen

störa andra bilister

Lexus minimerar negativa effekter

AUTOMATISKT HELLJUS OCH AKTIVT HELLJUSSYSTEM

SMARTA STRÅLKASTARE

Att navigera genom natten innebär ofta oväntade utmaningar. Våra aktiva helljussystem hjälper dig att slappna av samtidigt som det håller dig och dina passagerare säkra under hela resan. Det automtiska helljuset stängs av och sätts på automatiskt och används bara när det verkligen behövs. Dessutom tas denna nyfunna trygghet till en helt ny nivå genom att systemet dämpar helljuset när en bil närmar sig. Allt detta medan området kring den mötande bilen fortfarande är upplyst.

TA REDA PÅ MER

SÄKER. ÄVEN PÅ NATTEN.

Det automatiska helljuset ligger alltid ett steg före. Kamerorna som sitter på vindrutan söker aktivt efter det som du kan missa. De identifierar strålkastare, eller bakljus, på fordon som möter eller ligger framför dig. Systemet anpassar sedan styrkan på helljuset efter situationen.

Vårt adaptiva helljussystem lyser upp hela vägen samtidigt som fordon du möter passerar oberörda. En kamera spårar bilens rörelse och anpassar sedan helljusen efter mötande trafik. Systemet ser till att du får en säker resa samtidigt som andra bilförare slipper bländas vilket innebär att risken för kollision minskar.

GÅ TILLBAKA

Ibland missar

du eventuella

trafikfaror

det gör inte Lexus

MONITOR FÖR DÖDA VINKELN

BÄTTRE FOKUS

En människa kan inte se i ett vidvinkelperspektiv. Därför har Lexus utvecklat en monitor som uppmärksammar dig om döda vinkeln. Monitorn är utformad för att upptäcka fordon som närmar sig i ett angränsande körfält. Så fort det sker kommer systemet att varna dig. Allt för att du ska kunna behålla ditt lugn och tryggt kunna byta körfält. Varje gång.

TA REDA PÅ MER

LIGG ETT STEG FÖRE DINA MEDTRAFIKANTER.

Genom smarta sensorer kan monitorn för döda vinkeln undersöka hur vägen runt omkring bilen ser ut. Denna teknik är speciellt användbar när du ska byta fil då du bli uppmärksammad på eventuella faror i det angränsande körfältet.

Monitorn för döda vinkeln assisterar dig dessutom i parkeringssituationer. En backvarnare för korsande trafik varnar om en kollision är nära och systemet bromsar då automatiskt in.

GÅ TILLBAKA

Din syn bedömer avståndet

men du kan fortfarande bli vilseledd

Ser du att de horisontella linjerna

har samma längd?

Lexus gör det lättare för dig att inte bli vilseledd

och anpassar hastigheten efter trafiken

AKTIV FARTHÅLLARE & KROCKSKYDDSSYSTEM

SJÄLVFÖRTROENDE
PÅ VÄGEN

Ditt omdöme förstärks när du samarbetar med ett smart system som anpassar resan efter de olika situationer som kan uppstå i trafiken. Den aktiva farthållaren bedömer avståndet till bilen framför och anpassar hastigheten därefter. Det aktiva krockskyddssystemet upptäcker fordon och andra hinder som kan finnas på vägen. Systemet varnar dig sedan om det finns en risk för kollision och sänker automatiskt farten om du inte hinner reagera i tid.

TA REDA PÅ MER

JU LÄNGRE DIN RESA ÄR, DESTO MER AVSLAPPNAD BLIR DU.

Den aktiva farthållaren och krockskyddssystemet använder sig av en millimetervågsradar som läser av vägen. Hastigheten justeras med hjälp av den intuitiva radarn som håller ett förinställt avstånd mellan dig och andra fordon. Du varnas om en kollision håller på att ske och om situationen bli kritisk sänker det aktiva systemet automatiskt hastigheten.

Med den aktiva farthållaren och krockskyddssystemet på din sida blir resan säker, mil efter mil.

GÅ TILLBAKA

VI GÅR EN SÄKER FRAMTID TILL MÖTES

VÄGEN FRAMÅT

Den första versionen av Lexus LS lanserades 1989. Den definierade lyx och hyllades för sin prestanda, mjuka körupplevelse, kvalitet och pålitlighet.

Nu är det dags för nya LS att återigen revolutionera motorvärlden. Tillsammans med Lexus Safety System + och världens första intuitiva system för övergångsställen kommer nya LS att sätta en helt ny standard för vad ett intelligent förarhjälpssystem kan göra.

FRAMTIDENS SÄKERHETSSYSTEM

NYA LS

ALLTID UPPMÄRKSAM

Ett avancerat aktivt säkerhetssystem gör nya LS uppmärksam på vad som händer i omgivningen och ger dig därför smart support – under hela resan. Runt omkring nya LS finns det sensorer som övervakar bilens position vilket gör att du som förare alltid har tillgång till full support. Oavsett om du är i en kollisionssituation eller ska genomföra en trång fickparkering.

Det aktiva säkerhetssystemet upptäcker fotgängare och samarbetar samtidigt med världens första aktiva styrsystem. Om en kollision med en fotgängare är överhängande kommer nya LS automatiskt att bromsa och sedan styra runt personen medan du fortfarande ligger kvar i körfältet. Som förare uppmärksammas du om manövern via den 24” stora displayen.

NYA LS

LEXUS CODRIVE

Nya LS visar nu hur smart körteknik kan hjälpa alla Lexus-förare att känna trygghet. Det blir möjligt genom Lexus CoDrive. Ett pålitligt system som hjälper dig att slappna av när du är ute på vägen.

LS leder Lexus utveckling mot smartare bilar som är designade för att låta dig ha kontrollen samtidigt som du kan känna dig helt säker.

UPPTÄCK NYA LS

DIN LEXUS, DINA FUNKTIONER

SÄKERHET GENOM HELA LEXUS MODELLPROGRAM

LÄS MER

PLEASE INCREASE THE SIZE OF YOUR BROWSER WINDOW