1. Owners
 2. Garanti & försäkring
 3. Insurance
GARANTI OCH FÖRSÄKRING

LEXUS BILFÖRSÄKRING

I samarbete med Länsförsäkringar erbjuder vi en särskild Lexusförsäkring, Lexus Bilförsäkring Premium.

VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?

 • Hyrbilsförsäkring upp till 90 dagar.  10 års/15 000 mils maskin- och elektronikskadeförsäkring.  0 kr i trafiksjälvrisk.  Ingen självrisk vid djurkollision, gäller även vagnskadegaranti. • Lägre självrisk vid skadegörelse.  Förtur till skadebesiktningen i händelse av skada.  Självriskreducering med 3 000 kr vid skador som täcks av vagnskadegarantin.  Försäkringens fullständiga omfattning och villkor finns att läsa på lexusbilforsakring.seEXTRA RABATT FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

När du väljer Lexus Bilförsäkring Premium i samband med ditt bilköp hos en auktoriserad Lexus-återförsäljare får du ytterligare 15% rabatt på din försäkring. *Rabatt lämnas vid tecknande av försäkring hos återförsäljare som är anknuten försäkringsförmedlare till Länsförsäkringar. Rabatten omfattar inte trafikpremieskatt.