1. Owners
  2. Garanti & försäkring
  3. Manufacturers warranty
GARANTI OCH FÖRSÄKRING

GARANTIER FRÅN LEXUS

Lexus är välkända för kvalitet och pålitlighet, och för att du inte ska behöva bekymra dig täcks bilen av omfattande garantier.

LEXUS FABRIKSGARANTIER

Du kan lugnt åka på allt från sista-minuten affärsresor till weekends med din Lexus. Med Lexus olika garantier får du ett omfattande garantipaket som gör att du inte behöver oroa dig och kan njuta av din upplevelse med Lexus. Nedan finner du en sammanfattning av de olika garantier som Lexus erbjuder. Den exakta omfattningen för respektive garanti återfinns i bilens ägarhandlingar (service- och garantihäftet). Du kan också fråga din närmaste auktoriserade Lexus-återförsäljare för mer information.

Omfattar alla defekter som beror på material- eller tillverkningsfel vid normal användning och gäller i tre år eller 100 000 km, vilket som först inträffar, men utan begränsning av körsträckan under det första året.

Omfattar ytrost och lackdefekter som uppstått till följd av material- eller tillverkningsfel på de lackerade delarna av karossen. Garantin gäller under tre år och utan begränsning av körsträckan.

Omfattar perforering av karossen (dvs hål rakt igenom plåten inifrån och ut) till följd av material- eller tillverkningsfel. Gäller under 12 år och utan begränsning av körsträckan.

För en elhybrid gäller dessutom 5 års alternativt 100 000 km garanti på följande hybridkomponenter; högvoltsbatteri, högvoltsbatteri-ECU, hybrid-ECU och spänningsomvandlare/likriktare (PCU/Power Control Unit).

Tack vare vår erfarenhet av elektrifiering med elhybrider kan vi stolt erbjuda att genom en hybridhälsokontroll, en årlig hybridservice hos en auktoriserad Lexus-serviceverkstad, förlängs garantitiden på hybridbatteriet med ett år/15 000 km per tillfälle tills bilen är 10 år.

För en elbil från Lexus gäller dessutom 5 års alternativt 100 000 km garanti på följande EV-komponenter; EV-batteri, EV-motor, EV-systemets växelriktare och omvandlare.

Omfattar försämring av EV-batteriet under 70% av den ursprungliga kapaciteten. Gäller under 8 år eller 160 000 km vilket som först inträffar och utan begränsning av körsträckan under det första året.

Elbilen Lexus UX 300e bygger på vår erfarenhet av 15 års elektrifiering av Lexus-bilar vilket gör att vi kan erbjuda att genom att följa serviceprogrammet hos en Lexus-auktoriserad serviceverkstad förlängs garantitiden på EV-batteriet.

För alla funktionsfel på EV-batteriet vilket även innefattar om EV-batteriets kapacitet skulle understiga 70%. Gäller från 8 år eller 160 000 km upp till 10 år eller 1 000 000 km, vilket som först inträffar.

Med varje Lexus följer 3 års vagnskadegaranti där kan du få ersättning för vagnskador dvs. skador på bilen som du kan få genom en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Med varje ny Lexus får man Lexus Euro Assistance 24 – ett treårigt vägassistansprogram som gäller i de flesta länder i Europa och står stand-by 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan året om.

Lexus Relax ingår i vårt serviceprogram. Garantin aktiveras automatiskt för bilar mellan 3 och 10 år, upp till 200 000 km (vilket som först inträffar) när bilen servas enligt serviceschemat hos en auktoriserad Lexus-verkstad. Lexus Relax gäller alltså även dig som har en äldre Lexus. Lexus Relax är ett bevis för vårt starka förtoende för våra bilars kvalitet och våra auktoriserade verkstäder. Du och din bil är i säkra händer hos våra Lexus-utbildade experttekniker som alltid använder originaldelar vid service och reparation.