1. Buy & offers
 2. Financing
 3. Foretagskund
FINANSIERING

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

Inom Lexus Financial Services vet vi att våra kunder sätter stort värde på trygga, enkla finansieringslösningar som tar så litet av din tid som möjligt.

LEXUS BUSINESS LEASE

Det enklaste alternativet för tjänstebil

ETT ENKELT ALTERNATIV

Lexus Business Lease är förmodligen den allra smidigaste finansieringslösningen för företagskunden. Ingen första förhöjd månadsavgift, om man inte vill förstås. Månadskostnaden inkluderar sedan både service och försäkring (Lexus In Business Extra).

Du som kund har inget ansvar för restvärdet, vilket innebär att föraren, förutsatt normalt slitage och avtalad körsträcka, helt enkelt bara lämnar tillbaka bilen vid kontraktstidens utgång. Kort sagt, hela bilkostnaden förutom bränslet, samlad på en månadsfaktura.

LEXUS BUSINESS LEASE PRISER

Just nu erbjuder vi förmånliga leasingpriser för ES, RX, UX, NX och RZ som tjänstebil. Om du söker en annan modell, eller vill ha mer information om Lexus Business Lease kan du få ytterligare hjälp av din närmaste Lexus-återförsäljare.

Villkor, Business Lease.

 • Lexus ES 300h

  Från 7 225 kr/månad 

 • Lexus RX

  Från 9 765 kr/mån (350h)

  Från 11 365 kr/mån (450h+)

  Från 13 245 kr/mån (500h)

 • Lexus NX

  Från 5 935 kr/månad (350h FWD)

  Från 8 745 kr/månad (450h+)

LEXUS FINANSIELL LEASING

Ny bil utan att binda företagets kapital

NY BIL UTAN ATT BINDA FÖRETAGETS KAPITAL

Leasing är den vanligaste och i många avseenden bästa finansiella lösningen för företag och enskilda näringsidkare. Eftersom Lexus Financial Services äger bilen och ditt företag hyr den av oss, får ni likvida medel att röra er med och slipper binda upp företagets kapital i ett bilinnehav. Precis som en hyra är också leasingavgiften avdragsgill i bokföringen och lätt att budgetera. Under förutsättning att ditt företag är momspliktigt och bilen körs minst 100 mil om året i tjänsten får företaget lyfta 50 procent av momsen på leasingavgiften.

Lexus Leasing kan vid köp av en ny Lexus kompletteras med en förmånlig Lexus Bilförsäkring i upp till tre år på din månadsfaktura.

HUR DET FUNGERAR

Vid leasingavtalets ingång fastställs ett restvärde som leasingavtalet ska ha vid avtalets slut. Det är bland annat baserat på körsträckan.

Vanligaste längden på ett leasingavtal är 24-48 månader. Lexus leasing är en finansiell leasing, vilket innebär att det är ditt företag som ansvarar för restvärdet vid periodens slut. Vid utgången av leasingperioden ska därför ditt företag anvisa återförsäljaren en köpare av bilen. Eventuell differens mellan värdet på bilen och avtalets restvärde regleras gentemot ditt företag.

LEXUS FÖRDELSLÅN

Ny bil lite oftare

NY BIL LITE OFTARE

Vid Fördelslån köper företaget bilen och den ingår därmed i företagets inventarier. Det innebär att företaget får kostnadsföra räntor och göra egna avskrivningar.

Generellt får moms inte lyftas vid köp av personbil till företag. Dock får fullt momsavdrag (100 procent) göras om företaget är momspliktigt och bilen går i yrkestrafik, till exempel biluthyrning, taxi och körskolor.

HUR DET FUNGERAR

Lexus Fördelslån passar företag som köper en helt eller nästan ny Lexus och som vill byta bil lite oftare, till exempel vartannat eller vart tredje år.

Istället för att betala av hela lånet, finns det kvar en överenskommen restskuld vid kontraktets slut. Då väljer ni om ni skall byta till en ny Lexus, förlänga avtalet eller lösa restskulden. Väljer ni att byta till en ny Lexus kan eventuellt överskott vid inbyte användas som hela eller del av kontantinsatsen till nästa bil. På så sätt kan ni byta bil lite oftare, men behålla ungefär samma månadskostnad hela tiden.

Med Fördelslån Plus kan lånet på en helt ny Lexus kompletteras med service och Lexus Bilförsäkring i upp till tre år på din månadsfaktura.

LEXUS BILLÅN

FLEXIBEL FINANSIERING

FLEXIBEL FINANSIERING

Vid Billån köper företaget bilen och den ingår därmed i företagets inventarier. Det innebär att företaget får kostnadsföra räntor och göra egna avskrivningar.

Generellt får moms inte lyftas vid köp av personbil till företag. Dock får fullt momsavdrag (100 procent) göras om företaget är momspliktigt och bilen går i yrkestrafik, till exempel biluthyrning, taxi och körskolor.

HUR DET FUNGERAR

Med Lexus Billån får du en flexibel finansieringslösning anpassad efter ditt företags behov. Lånetiden kan vara från 12 upp till 72 månader på nya bilar.

Som företagare behöver du normalt ingen annan säkerhet för ett lån än den nya bilen. Den enda reservationen är att företaget inte får sälja bilen utan att först lösa lånet. För den som önskar få ner lånebeloppet kan kontantinsats eller inbytesbil användas. Om ni så önskar kan företaget när som helst lösa billånet utan extra avgifter eller kostnader.

Tala med någon av Lexus återförsäljare om du vill veta mer.