HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE

SÅ HANTERAR VI PÅ LEXUS COVID-19

Vi på Lexus tycker att det är viktigt att ta vårt ansvar i rådande situation genom att hjälpa till att begränsa spridningen av COVID-19. Därför har vi vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att på alla sätt värna om våra kunder och anställdas hälsa. Du kan läsa mer om våra försiktighetsåtgärder här.

Använd din nuvarande position för att hitta din närmaste Lexus-återförsäljare/service. Alternativt kan du skriva in en plats eller ett postnummer.