1. Discover Lexus
  2. Safety
UPPTÄCK LEXUS

LEXUS SAFETY SYSTEM +

Din säkerhet är vår högsta prioritet. Lexus Safety System + är ett banbrytande system som förebygger olyckor för dig och dina passagerare likväl som dina medtrafikanter. Systemet kompletterar dina färdigheter bakom ratten och ger dig självsäkerhet inför din fortsatta resa.

01

LEXUS SAFETY SYSTEM +

Lexus Safety System + representerar den senaste milstenen i bilsäkerhet. Sprungen ur årtionden av innovation och grundliga undersökningar av uppkomsten till olyckor adresserar Lexus Safety System + fem innovativa system med tre huvudsakliga områden; frontalkrock, oavsiktliga körfältsavvikelser och olyckor i mörker.
02

SÄKERHET & FÖRARSTÖD

Oavsett om man är på väg att parkera bilen eller inleder ett filbyte så är det viktigt att hålla koll på sin omgivning. Lexus har utvecklat innovativa funktioner som underlättar och ger dig stöd oavsett situation.
03

LEXUS SAFETY SYSTEM +A

Vår senaste teknik för att minska trafikolyckor finns tillgänglig för Lexus LS. Lexus Safety System +A ger en hög nivå av förarsupport och bygger på fem olika typer av krockskydd för att minska antalet risker som är vanligt förekommande.

Körfilsvarning med Linjeavkännare

För att du lättare ska kunna köra i såväl tät trafik som på motorvägar kan du slå på den Aktiva farthållaren och Linjeavkännaren. Dessa tillsammans ger dig styrassistans för att hålla bilen kvar i mitten av körfältet både på raksträckor och i kurvor.

Automatiskt avbländande helljus (AHB)

Det Automatiska avbländande helljuset har automatiska sensorer som stänger av helljuset när du möter andra fordon. Detta ger dig en mer avslappnad körning och du behöver inte oroa dig för att blända dina medtrafikanter.

Aktivt krockskyddssystem (PCS)

Det Aktiva krockskyddssystemet upptäcker fordon och fotgängare i förväg och kan varna dig om det uppstår en situation där risk för kollision tycks vara nära. Om föraren trots varningen inte agerar inom kort, kan systemet automatiskt bromsa och styra undan bilen för att undvika en kollision eller minska skador i största möjliga mån.

Aktiv farthållare (ACC)

Den Aktiva farthållaren bedömer avståndet till bilen framför och anpassar hastigheten därefter. Om du kommer ikapp framförvarande bil sänks farten automatiskt för att undvika en kollision.

Vägskyltsigenkänning (RSA)

Vägskyltsigenkänning ser till att du inte missar någon viktig information ute på vägen. Skyltarna du passerar läses av och visas sedan upp direkt på multiinformationsskärmen.

Körfältsassistans

Körfältsassistansen hjälper dig att hålla bilen kvar i körfältet genom en vibration i ratten om bilen glider ut mot sidan, samtidigt som en ljud- och ljussignal uppmärksammar dig att hålla bilen på rätt plats i körfältet.

Monitor för döda vinkeln

En människa kan inte se i ett vidvinkelperspektiv. Därför har Lexus utvecklat en monitor som uppmärksammar dig om döda vinkeln. Monitorn är utformad för att upptäcka fordon som närmar sig i ett angränsande körfält. Så fort det sker kommer systemet att varna dig. Allt för att du ska kunna behålla ditt lugn och tryggt kunna byta körfält. Varje gång.

Parkeringsassistans

Kör i trånga utrymmen utan att oroa dig. Med parkeringsassistans kan du få stöd, utökad vy över omgivningen och även få bromshjälp när du behöver det.

Automatiskt avbländande helljus (AHB) / Aktivt helljussystem i två steg (AHS)

En vidareutveckling av det Automatiskt avbländande helljuset är det Aktiva heljussystemet i två steg. Det använder en kamera i vindrutan för att lokalisera framförvarande fordon och optimerar fördelningen av ljuset så att delar av vägen kan vara fullt belysta men utan att riskera att blända dina medtrafikanter. Tvåstegssystemet ger en förbättrad kontroll över strålkastarljuset jämfört med det Automatiskt avbländande helljuset.

LEXUS CODRIVE

Få ett utökat förarstöd genom Lexus CoDrive som omfattar en Aktiv farthållare, Vägskyltsigenkänning och Varnare för korsande trafik framför bilen. Lexus LS har även en förfinad teknik för Linjeavkännare som ser till att du alltid ligger rätt i körfältet.

Varnare för korsande trafik framför bilen

För att tryggare passera korsningar kan Varnare för korsande trafik bedöma flödet av trafik och meddela dig om det förekommer bilar som korsar din väg.

Aktivt krockskyddssystem med Fotgängarigenkänning, Aktiv styrning och Sidokrocksskydd

Det Aktiva krockskyddssystemet för Lexus LS har blivit utrustat med världens första teknologi för att förebygga kollisioner och har Fotgängarigenkänning, Aktiv styrassistans och Sidokrocksskydd.

Vägskyltsigenkänning (RSA)

Vägskyltsigenkänning ser till att du inte missar någon viktig information ute på vägen. Skyltarna du passerar läses av och visas sedan upp direkt på multiinformationsskärmen.