1. Discover Lexus
  2. Technology
  3. Pioneering technology
TEKNOLOGI

BANBRYTANDE DETALJER

Ny innovativ teknik kan förändra körupplevelsen radikalt. Därför tar vi tillvara på de senaste rönen för att vi ska kunna beröra varje Lexus-ägare på djupet.

FÖRBÄTTRAD KÖRUPPLEVELSE

Ny teknik förändrar förutsättningarna för både förare och passagerare. Eftersom innovativ teknik radikalt förändrar körupplevelsen utforskar vi ständigt var gränsen för vad som är möjligt. Våra konceptbilar är ett bevis på detta visionära förhållningssätt.

FLYTTAR PÅ GRÄNSERNA

Våra konceptbilar ger oss inspiration till framtida teknologiska framsteg. LF-FC, UX Concept och Kinetic Seat Concept är en inblick i framtiden. Men de är även banbrytande produkter där vi har förverkligat våra tillsynes omöjliga idéer vilket har gett oss friheten att nå helt nya teknologiska framgångar.

EN REVOLUTIONERANDE BILSTOL

Lexus revolutionerande nya stolkoncept Lexus Kinetic Seat hade världspremiär på Paris Motor Show 2016. Med en helt nya fibernätskonstruktion omvärderar Kinect helt och hållet principerna för hur en bilstol ska byggas för att maximera komforten.

INTELLIGENT GRÄNSSNITT

Både UX och LF-FC kan på ett lika effektivt som naturligt sätt interagera med dig som förare.

Det innebär till exempel att bilar från Lexus snart kommer att kunna tolka och svara på dina rörelser samtidigt som fullskaliga hologram snart kommer att vara en naturlig del av interiören.

LS BANBRYTANDE DETALJER

Nya LS är beviset på att Lexus säkerhetsteknologin ständigt går framåt. Förutom Lexus Safety System + har LS en mängd avancerade nya funktioner som gör att föraren upplever en högre dimension av förarsupport. Det aktiva krockskyddssystem (PCS), Körfältsassistansen (LKA) och den Aktiva farthållaren (ACC) har alla vidareutvecklats för att förstärka förarens sinnen på ett lika intelligent som intuitivt sätt. Ett faktum som gör att LS, genom Fotgängarigenkänning och Aktiv styrassistans, kan förutse en kollision innan den sker.