1. Discover Lexus
  2. Technology
  3. Pioneering spirits
TEKNOLOGI

EN PIONJÄRS ANDA

Ljud är lika komplext som vackert men är även en vital del av vår vardag. Och för de som ser värdet i en väldesignad ljudupplevelse finns det inget som är så uppseendeväckande som ett ljud i absolut världsklass. En av de personer som känner så är den holländska kompositören Paul Oomen som säger att ljud alltid har gnistan som tänt hans fantasi.

Som barn utforskade Oomen nyfiket ljudets effekt på vardagen vilket resulterade i en livslång passion. Intresset ledde till att Oomen har ägnat större delen av sitt liv åt att utforska det invecklade förhållandet som finns mellan människor och ljud som de möter.

”SOM BARN NYNNADE JAG PÅ MELODIER SOM KOM HELT SPONTANT VILKET VÄCKTE EN VÄRLD AV FANTASIER LÅNGT BORTOM MELODIN I SIG” FÖRKLARAR HAN.

Paul Oomen, kompositör och teknolog

”Jag lyssnar på vad som händer när ljudet blir tyst samt hur ljud påverkar min kropp.” säger han. Ju mer du kan skilja resonanserna och reflektionerna som ljudet skapar desto mer inser du att de ljud du uppfattar helt och hållet påverkas av den miljön som du befinner dig i.”

Oomen, som bor och arbetar i Budapest, grundade Spatial Sound Institute år 2015. En verksamhet som ursprungligen fokuserade att komponera musik till teater- och operaföreställningar. Men under 2007 startade han 4DSOUND för att kunna fördjupa sin forskning kring kopplingen mellan rymd, ljud och perception. Genom detta företag tog Oomen tillsammans med sitt team fram mellan 70-100 rumsliga projekt och utvecklade på så sätt ett starkt intresse för att förstärka upplevelsen som ljud erbjuder.

“När vi ser på ljud på ett nytt sätt blir hela upplevelsen djupare med ett tydligare fokus på rymd” förklarar han. ”En högkvalitativ ljudupplevelse kräver ett ljudsystem som inte bara står på egna ben utan även tar hjälp av miljön och det faktiska ljud som som finns i rummet. Ljudsystemet är bara ett element, rummets utformning, inredning och de sociala aspekterna har lika stor betydelse. Alla delar måste samarbeta på ett harmoniskt sätt för att upplevelsen ska bli optimal."

För Oomen handlar upplevelsen lika mycket om lyssnarens aktiva deltagande som kvaliteten på ljudsystemet som används.

“Det blir bara svårare och svårare att få en persons uppmärksamhet. Därför måste jag fokusera på att skapa unika alster som verkligen fångar mina lyssnares uppmärksamhet” säger han. ”Om du söker en större ljudupplevelse ska du börja med att utelämna all typ av buller eller oljud i din omgivning. Annars kommer vi inte att kunna fokusera på det vi faktiskt vill höra”.

Ända sedan barndomen har Oomens passion varit musik och han är omgiven av en mängd olika dimensioner av ljud varje dag – både på jobbet och i sitt privatliv. Men trots hans starka passion för sitt jobb är det tystnaden som Paul Oomen tycker mest om att lyssna på.

”I min vardag är det ljud som jag helst lyssnar på tystnaden.” erkänner han. ”Tystnaden är såklart relativ så istället för tystnad kanske jag skulle säga: Mindre ljud och mer utrymme så att fler sinnen får ta plats. Det är först då som jag hör mer och får en starkare upplevelse”.

LJUDET AV SUCCÉ

En stark ljudupplevelse kan förändra hela din syn på vad ljud betyder. Från placeringen av högtalare till kvaliteten på ljudet. I varje Lexus är dessa aspekter noggrant genomtänkta och förfinade för att både förare och passagerare ska få uppleva det perfekta ljudet oberoende av var de sitter i kupén.