1. Discover Lexus
  2. Performance
  3. Pioneering spirits
PRESTANDA

EN PIONJÄRS ANDA

Teknologi i framkant, ett steg i taget.

För att få riktigt bra idéer behöver du inte bara tänka utanför boxen. Ibland måste man till och med bortse helt från boxen och börja om från början. Det var Laurence Kemball-Cook, industridesigner och tekniska innovatörer, angreppsätt när han bestämde sig för att hitta en helt ny kreativ lösning på den globala debatten om klimatpåverkan.

I hans jakt på att hitta ett komplement till vind- och solkraft fick han en briljant idé medan han dagligen pendlade till Loughborough University där han slutförde sin utbildning inom industridesign och teknologi.

”Varje dag passerade jag Victoria Station där 75 miljoner personer passerar varje år. Jag började då fundera på hur man skulle kunna ta tillvara på den energi som alstras när personer rör sig.” säger han. ”Inspirerad av min egen forskning kring förnybar energi och stadsplanering inspirerades jag av hur man skulle kunna samla energi från stadens invånares fotavtryck.”

Kemball-Cook lanserade sitt företag Pavegen 2009 och började utveckla ett smart nytt beläggningssystem. Systemet använder vikten från fotgängare för att komprimera en serie elektromagnetiska generatorer vilket skapar en roterande rörelse som producerar små mängder energi. Denna energi samlas sedan in och lagras i batterier eller används lokalt för t.ex belysning, sensorer eller dataöverföring.

Han började omedelbart leta efter möjligheter att marknadsföra sin smarta golvlösning och var i början tvungen att använda sig av okonventionlla metoder för att attrahera nya kunder.

"För att få vår första försäljning installerade vi Pavegen på en byggarbetsplats utan tillstånd och använde sedan sociala medier för att framgångsrikt övertyga byggherren att köpa in ett Pavegen-system," medger han. "Sedan dess har vi lockat en internationell kundbas, ett nätverk av internationella partners och vi har även anställt många seniora talanger."

”REDAN DE FÖRSTA PROTOTYPERNA AV TEKNOLOGIN GENERERADE ETT STORT INTRESSE. FRÅN FÖRETAG TILL OLIKA INVESTRERARE OCH SJÄLVKLART DE PERSONER SOM ANVÄNDER PAVEGEN,” SÄGER HAN.

Laurence Kemball-Cook, industridesigner och innovatör

Det tog inte lång tid för nyheten om Pavegen-systemet att sprida sig och hittills har Kemball-Cooks team installerat över 200 test- och permanenta system i över 30 länder runt om i världen. Inklusive Dupont Circle i Washington DC och flera platser i centrala London.

Tack vare att flera stora städer och företag som Nike och Google står i kö för att få ta del av Kemball-Cooks innovation ser framtiden för kinetisk hållbar energi minst sagt ljus ut.

Kemball-Cook tror att systemet har en stor potential att integreras tillsammans med andra energikällor. Det innebär att det även kan appliceras på allt från transportcenter till skolor och köpcenter. Allt för att skapa smartare och mer effektiva städer som aktivt tar ställning i den globala klimatdebatten.

"Genom att lösa energikrisen kommer vi att ta bort en viktig utmaning för samhället så att mer fokus läggs på att lösa andra problem som brist på mat och snabb förlust av jordens biologiska mångfald", säger han. "Vi har bara en planet, så det är viktigt att vi skyddar de naturresurser som vi alla är beroende av."

ETT STEG FÖRE

Lexus fokus ligger alltid på att använda sig av lika innovativa som originella metoder. Därför använder vi oss alltid av den senaste teknologin och samarbetar samtidigt med de skickligaste forskarna och teknikerna. Vår tydliga passion handlar om att söka efter revolutionerande lösningar som placerar Lexus långt framför sina konkurrenter.