1. Discover Lexus
  2. Design
  3. Pioneering spirits
DESIGN

EN PIONJÄRS ANDA

Så skapas en ny konstform ur en antik tradition.

Människor har täljt träföremål sedan tidens begynnelse. Ofta lika primitiva som intressanta. Den avancerade japanska träkonsten Yosegi är i detta sammanhang ett direkt undantag.

Den lika känsliga som noggranna konstformen kallas även för Japanese marquetry och bygger på fantastiska trämönster som går att härleda 400 år bakåt i tiden. De avancerade mönsterkombinationerna uppkommer genom detaljrika arrangemang av trästycken i olika färger och texturer vilket skapar ett lika imponerande som komplext mosaikmönster.

Denna typ av konstform är en avancerad process som kräver en hög nivå av erfarenhet och skicklighet. Ett faktum som tyvärr har inneburit att konstformen har blivit allt mer ovanligt under de senaste decennierna.

Men det finns en person som inte bara har bestämt sig för att utöva den antika konstformen Yosegi utan även bidra med en modern touch och presenta dess skönhet för världen.

Ken Ota är en känd moderna hantverksmästare inom Yosegi. Han är en passionerad ambassadör som har stor respekt för det traditionella hantverket som har utvecklats under flera hundra år. Samtidigt är han inte sen med att sätta sin egna innovativa prägel på sina verk för att etablera Yosegi i vårt århundrade.

”Jag gör mitt yttersta för att bevara traditionen” säger Ota som har sin ateljé i Hakone, Japan. Platsen där Yosegi grundades för över 400 år sedan. ”För att lyckas med det måste jag våga utmana mig själv och fortsätta vara innovativ. Det handlar inte om att kopiera eller att inte kopiera utan att sträva efter mitt eget originella uttryck.”

”JAG GÖR MITT YTTERSTA FÖR ATT BEVARA TRADITIONEN” SÄGER OTA SOM HAR SIN ATELJÉ I HAKONE, JAPAN. PLATSEN DÄR YOSEGI GRUNDADES FÖR ÖVER 400 ÅR SEDAN. ”FÖR ATT LYCKAS MED DET MÅSTE JAG VÅGA UTMANA MIG SJÄLV OCH FORTSÄTTA VARA INNOVATIV. DET HANDLAR INTE OM ATT KOPIERA ELLER ATT INTE KOPIERA UTAN ATT STRÄVA EFTER MITT EGET ORIGINELLA UTTRYCK.”

Ken Ota, Yosegi träkonstnär

Yosegi-delar är så pass unika och komplexa att de inte går att massproducera. Dessutom speglar de valda träslagen som de handgjorda föremålen består av hantverksmästarens stil och smak och fungerar på så vis som en signatur.

Ota har under många år tränat på Polytechnic School i Saitama och sedan på det nyöppnade Atelier Kiro i Odawara för att utveckla sina färdigheter. Han skapar sina träföremål med ett urval av 25 olika träslag som han personligen samlat in från Hokkaido i norra Japan till Okinawa i söder.

Det trä som han använder till sina eftertraktade föremål i form av bland annat lådor, brickor och underlägg är så mycket mer än basmaterial. Han väljer noggrant vilka bitar han ska arbeta vidare med och kompromissar inte i sitt tillvägagångssätt.

”Jag vill respektera det liv som finns i trä och mitt mål är att sömlöst överföra det till mina konstverk.” säger han. ”Det gäller även på andra områden men jag vill vara tacksam för det material jag får tag i. Alla träslag har en unik färg och form som ger mig friheten att experimentera med materialet som till slut leder till ett attraktivt slutresultat.”

En av Yosegis mest distinkta egenskaperna är att konstformen är otroligt tidskrävande och därför kräver en hög nivå av tålamod av hantverksmästaren. Ett arbetssätt som blir allt mer avlägset i den snabba digitala värld som vi lever i idag. Trots det är Ota bekväm med den långsamma takten som hans arbete kräver och ser istället arbetssättet som en möjlighet att se ett helt annat djup i hans arbete som konstnär.

”Tid spelar ingen roll” säger han. ”Jag kan bara förmedla det som jag har inom mig.”

SÅ SKAPAS EN NY KONSTFORM UR EN ANTIK TRADITION

Innovation och en hög nivå av hantverksskicklighet är en passion för oss på Lexus. Genom att hedra denna extraordinära teknik som förvandlar vanliga träbitar till fantastiska konstverk förstärker Lexus sitt fokus på att sammanföra anrik tradition med modern teknologi.