1. Owners
  2. Garanti & försäkring
  3. Lexus relax
GARANTI OCH FÖRSÄKRING

LEXUS RELAX

På Lexus vill vi alltid ge dig bästa tänkbara kundupplevelse. Det gäller även servicen på din bil. Därför har vi introducerat Lexus Relax – vår serviceaktiverade garanti som premierar dig som kund hos våra auktoriserade Lexus-verkstäder. Vid utförd service får du 12 månader, eller 1 500 mil, garanti på köpet. Garantin kan förnyas fram till att bilen är 10 år eller har gått max 20 000 mil. Med Lexus Relax kan du fortsätta känna dig trygg även efter att nybilsgarantin löpt ut.

Så fungerar Lexus Relax

Lexus Relax ingår i vårt serviceprogram. Garantin aktiveras automatiskt för bilar mellan 3 och 10 år, när bilen servas enligt serviceschemat hos en auktoriserad Lexus-verkstad. Lexus Relax gäller alltså även dig som har en äldre Lexus.

Lexus Relax är ett bevis för vårt starka förtroende för våra bilars kvalitet och för våra auktoriserade verkstäder. Du och din bil är i säkra händer hos våra Lexus-utbildade experttekniker som alltid använder originaldelar vid service och reparation.

Garantivillkoren

Lexus Relax börjar gälla efter att nybilsgarantin har löpt ut, fram till dess att bilen är 10 år gammal eller har gått max 20 000 mil, förutsatt att du servar den enligt bilens serviceschema.

Garantin gäller för perioden mellan servicetillfällena, i regel ett år eller 1 500 mil. Alternativ garantiperiod gäller för bilar som har en annan serviceintervall än ett år eller 1 500 mil. När det är dags för service enligt serviceschemat, behöver du bara serva din bil hos en auktoriserad Lexus-verkstad så förnyas din Lexus Relax-garanti automatiskt fram till nästa servicetillfälle.

Befintliga fel på bilen

Lexus Relax täcker ej befintliga fel på bilen då garantin aktiveras. Därför tillämpar vi 30 dagars karens när du för första gången servar din bil hos oss. Fel som inträffar efter 30 dagar ersätts enligt villkorsbilagan. Ingen ytterligare karens tillämpas, förutsatt att nästkommande service utförs hos auktoriserad Lexus-verkstad inom den tids- och milsintervall som gäller för bilens serviceschema.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Lexus Relax:

Nej. Lexus Relax är en ny, serviceaktiverad garanti som täcker byteskostnaden för ett stort antal komponenter för att säkerställa bilens trafik- och driftsäkerhet.

Lexus Relax ersätter kostnaden för byte av komponenter enligt den bifogade villkorsbilagan. Eventuell felsökning bekostas av bilägaren.

Alla Lexus-bilar som är mellan tre och tio år gamla och ursprungligen sålda av Toyota Motor Europe är berättigade till Lexus Relax vid service hos auktoriserad verkstad. Lexus-bilar ursprungligen sålda utanför Europa omfattas ej.

Efter utförd service hos en auktoriserad Lexus verkstad får du Lexus Relax på köpet fram tills nästa servicetillfälle, i regel 12 månader eller 1 500 mil. Lexus Relax kan förlängas upp till dess att bilen är 10 år eller har gått maximalt 20 000 mil (det som inträffar först).

Avsikten med Lexus Relax är att ge servicekunder ett omfattande skydd mot fel som kan äventyra bilens trafik- eller driftsäkerhet. Klicka här för att se förteckningen över komponenter som omfattas av Lexus Relax.

Garantin aktiveras automatiskt förutsatt att du anlitar en auktoriserad Lexus-verkstad att utföra schemalagt underhåll enligt Lexus rekommendationer.

Lexus Relax är kopplad till fordonet. Den nya ägaren kan därför dra full nytta av garantin vars giltighetstid förblir densamma.

Ja, din bil kommer att få Lexus Relax så fort du har utfört service hos en auktoriserad Lexus-verkstad. Garantin täcker ej befintliga fel på bilen, ej heller fel som inträffar inom karensperioden på 30 dagar från aktiveringen av Lexus Relax.

Nej, garantin aktiveras automatiskt efter att du har utfört schemalagd service hos någon av våra auktoriserade Lexus-verkstäder. Din faktura för utförd service är garantibeviset för Lexus Relax.

Lexus kan inte täcka reparationskostnaden för befintliga fel på bilen. Därför tillämpas en karensperiod på 30 dagar från det att garantin aktiveras. Fel som inträffar efter 30 dagar ersätts enligt villkoren för garantin. Efter att du som bilägare, på din bekostnad, har åtgärdat eventuella befintliga fel ingår även dessa komponenter i Lexus Relax. Vi vill premiera våra servicekunder och tillämpar därför ingen ytterligare karens, förutsatt att nästkommande service utförs hos auktoriserad Lexus-verkstad inom det tids- och milsintervall som gäller enligt bilens serviceschema. Om nästkommande service utförs utanför det tids- eller milsintervallet kommer en ny karensperiod på 30 dagar att tillämpas.

Lexus Relax täcker exempelvis inte normalt slitage, servicedelar eller defekter på inredning, kaross och lack. Klicka här för att se mer detaljerad information om när garantin inte kan tillämpas samt en förteckning över de komponenter som inte omfattas av Lexus Relax.

Ja, även taxibilar omfattas av Lexus Relax.