privat hero

LEXUS FINANCIAL SERVICES

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

Upptäck Lexus Financial Services trygga, enkla finansieringslösningar för privatpersoner.

01 FinanceQuote

LEXUS FINANCIAL SERVICES

Inom Lexus Financial Services vet vi att våra kunder sätter stort värde på trygga, enkla finansieringslösningar som tar så litet av din tid som möjligt.

LEXUS PRIVATLEASING

Ny bil utan kontantinsats

02 1 Privatleasing

LEXUS PRIVATLEASING

NY BIL UTAN KONTANTINSATS

Privatleasing är ett hyresalternativ där du kan få köra en helt ny bil utan att betala något i förskott. Det innebär att du varken behöver lämna någon bil i inbyte, sälja värdepapper eller ta av sparkapitalet för att finansiera bilen. Med privatleasing slipper du även oroa dig för värdeminskning eller försäljning av bilen, eftersom den återlämnas vid avtalets slut.

SAMMA AVGIFT UNDER HELA PERIODEN

Du hyr bilen under 24 eller 36 månader. Leasingavgiften per månad är densamma under hela hyresperioden och avgörs av bilmodell, eventuell extrautrustning och hur många mil du förväntas att köra per år. När du privatleasar en Lexus ingår alltid service under leasingperioden.

BYT SMIDIGT TILL EN NY BIL

När avtalstiden upphör återlämnar du bilen inklusive all utrustning. Förutsatt att bilen har ett normalt slitage och körsträckan stämmer med den överenskomna, tillkommer inga extra kostnader. I god tid före avtalstiden slut hör vi av oss för att du ska kunna välja ut en ny bil.

För mer information, kontakta din återförsäljare.

PRIVATLEASA EN LEXUS

Just nu erbjuder vi förmånliga privatleasingpriser på UX, UX 300e, NX och ES. Om du söker en annan modell, eller vill ha mer information om Lexus privatleasing kan du få ytterligare hjälp av din närmaste Lexus-återförsäljare.

LEXUS FÖRDELSLÅN

Ny bil lite oftare

 • 03 1 Fordelslan

  LEXUS FÖRDELSLÅN

  FÖR DIG SOM VILL BYTA BIL OFTA

  Lexus Fördelslån passar dig som vill byta till en ny Lexus relativt ofta. Förutom en fräsch modell och senaste tekniken har du garantierna och bilens värde på topp. Till skillnad mot vårt traditionella billån amorterar du inte ned hela lånet, utan har kvar en överenskommen restskuld vid kontraktets slut. Eventuellt överskott mellan bilens marknadsvärde och kontraktets restskuld kan användas som hela eller del av kontantinsatsen när du byter bil. På så sätt kan du försäkra dig om att köra en ny Lexus till exempel vartannat eller vart tredje år, samtidigt som du behåller ungefär samma månadskostnad.

 • 03 2 Fordelslan

  LEXUS FÖRDELSLÅN

  HUR DET FUNGERAR

  Du måste betala minst 20 procent av bilens pris kontant enligt svensk konsumentkreditlag, men kontantinsatsen får gärna vara i form av en inbytesbil.

  Vid utgången av kontraktet kan du förutom att byta till en ny bil välja att förlänga kontraktet eller lösa restskulden. Du kan alltid lösa kontraktet i förtid utan några extra avgifter.

  Med Fördelslån Plus kan lånet på en helt ny Lexus kompletteras med service och Lexus Bilförsäkring i upp till tre år på din månadsfaktura.

  Lägger du som privatperson till Lexus Bilförsäkring Premium i din finansiering får du 3 000 kr i självriskreducering på skador som ersätts via vagnskadegarantin.
  Läs mer.

LEXUS BILLÅN

Ett flexibelt sätt att köpa en Lexus

 • 04 1 Billan

  LEXUS BILLÅN

  FLEXIBELT BILÄGANDE

  Med Lexus Billån får du en flexibel finansiering med vanligtvis endast din bil som säkerhet. Du måste betala minst 20 procent av bilens pris kontant enligt svensk konsumentkreditlag, men kontantinsatsen får gärna vara i form av en inbytesbil.

 • 04 2 Billan

  LEXUS BILLÅN

  HUR DET FUNGERAR

  Du kan välja en kredittid från 12 upp till 72 månader på nya bilar, beroende på vad som passar dig bäst. Du kan när som helst lösa lånet i förtid utan extra avgifter eller kostnader.

  Vanligtvis är Lexus Billån ett annuitetslån, vilket betyder att månadskostnaden är lika stor hela tiden och att räntan är avdragsgill i deklarationen. Räntan är rörlig och baserad på STIBOR 90 dagar och ränteutvecklingen kan du följa i de vanliga dagstidningarna.

  Lägger du som privatperson till Lexus Bilförsäkring Premium i din finansiering reduceras din vagnskadegarantisjälvrisk med 3 000 kr för de skador omfattas av vagnskadegarantin. Läs mer.

LEXUS SJÄLVRISKREDUCERING

För dig som finansierar och försäkrar din bil hos oss

05 1 Sjalvriskreducering

LEXUS SJÄLVRISKREDUCERING

FÖR DIG SOM FINANSIERAR OCH FÖRSÄKRAR DIN BIL HOS OSS

Till alla nya Lexus ingår en vagnskadegaranti, vilket innebär att du för en ny Lexus bara behöver en halvförsäkring tills bilen är tre år gammal. Självrisken i vagnskadegarantin är dock högre än i en vanlig bilförsäkring, vanligtvis mellan 5 000 – 6 000 kr exklusive moms. Men lägger du till Lexus Bilförsäkring Premium i din bilfinansiering reduceras din självrisk med 3 000 kr inklusive moms.

LEXUS LÅNESKYDD

Med låneskydd från Lexus Financial Services kopplat till ditt billån ger du dig själv och din familj ekonomisk trygghet

 • 06 1 Laneskydd

  LEXUS LÅNESKYDD

  ÖKAD TRYGGHET

  NU INGÅR LÅNESKYDD KOSTNADSFRITT I TRE MÅNADER VID TECKNANDE AV NYTT BILLÅN

  Låneskyddet täcker ditt billån upp till 12 månader om du skulle drabbas av:

  • Arbetslöshet
  • Hel arbetsoförmåga
  • Dödsfall

  Från månad fyra kan du välja att förlänga ditt Låneskydd och då är premien 5,4% av lånets aktuella månadskostnad (amortering, ränta och aviavgift).

  Låneskyddet löper månadsvis. Försäkringspremien för Låneskyddet baseras på billånets månadskostnad och aviseras månadsvis i efterskott tillsammans med ordinarie avisering för billånet. Om du till exempel har en månadskostnad för billånet på 1 500 kr blir försäkringspremien 81 kr.

  Låneskyddet hjälper dig betala av lånet om du drabbas av arbetslöshet eller sjukskrivning på pga sjukdom eller olycksfall. Du kan få upp till 10 000 kronor per månad i upp till 12 månader, och om det värsta skulle hända och du avlider, löser vi hela lånet på upp till 500 000 kronor. Är ni två som står för billånet kan ni båda gardera er mot arbetslöshet eller sjukskrivning genom att teckna var sitt låneskydd.

 • 06 2 Laneskydd

  LEXUS LÅNESKYDD

  VILKA KAN OMFATTAS AV LÅNESKYDDET?

  • Du som har tecknat ett kreditavtal hos Lexus Financial Services
  • Du är folkbokförd i Sverige
  • Du har fyllt 18 år men inte 63 år
  • Du har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka
  • Du är fullt frisk och fullt arbetsför
  • Du har inte kännedom om sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning
  • Du är inte medveten om uppsägning eller arbetslöshet
  • Låneskyddet gäller inte om du är egenföretagare

  LÅNESKYDD TILL BEFINTLIGT BILLÅN

  Har du redan din bil finansierad hos oss eller är medsökande så kan du teckna till låneskydd när som helst. Använd ansökningsblankett eller kontakta oss på telefon.

 • 06 3 Laneskydd

  LEXUS LÅNESKYDD

  MER INFORMATION

  Vår förköpsinformation innehåller viktig information om Lexus Låneskydd. I förköpsinformationen kan du också läsa mer om Toyota Kreditbank GmbH som försäkringsförmedlare, gruppföreträdare och också om din ångerrätt som gäller i 30 dagar enligt distans- och hemförsäljningslagen. Läs mer i förköpsinformationen nedan.

  Försäkringsgivare enligt dessa villkor är vid hel arbetsoförmåga och arbetslöshet, AXA France IARD Sweden filial (516411-5072), samt vad avser dödsfall, AXA France Vie Sweden filial (516411-5080). Filialerna har registrerats i Bolagsverkets register. De svenska filialerna står under Finansinspektionens tillsyn, www.fi.se. Kontaktuppgifterna till de svenska filialerna är AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm. E-post clp.se.kundservice@partners.axa. Tel. 08-502 520 67. Företagen är filialer till AXA France Vie – privat aktiebolag och som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 310 499 959 och AXA France IARD - privat aktiebolag som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 722 057 460. Bolagens hemort är Nanterre i Frankrike. Bolagens huvudkontor: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Fransk försäkringslag tillämpas på bolagen och Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00 utövar tillsyn över dem.