VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?

Hyrbilsförsäkring upp till 90 dagar.
10 års/15 000 mils maskin- och elektronikskadeförsäkring.
0 kr i trafiksjälvrisk.
Ingen självrisk vid djurkollision, gäller även vagnskadegaranti.
Lägre självrisk vid skadegörelse.
Förtur till skadebesiktningen i händelse av skada.
Självriskreducering med 3 000 kr vid skador som täcks av vagnskadegarantin.
Försäkringens fullständiga omfattning och villkor finns att läsa på lexusbilforsakring.se