1. Owners
 2. Connected Services
 3. Lexus Link App
 4. terms of use

Användarvillkor För Uppkopplade Tjänster

 

HITTA MIN BIL

 • Via appen Lexus Link+, eller via kundportalen Lexus Link, kan du kontrollera den senaste positionen för din Lexus. Beroende på bilmodell hämtas positionen baserat på den senaste datapunkten för geolokalisering som mottagits från din Lexus när du senast stängde av bilens tändning eller din aktuella position.
 • Du kan visa platsen där din Lexus är parkerad på en karta, tillsammans med adressen (om den är tillgänglig) och tiden då bilen lämnades på den platsen. Du kan aktivera navigering för att vägleda dig till din Lexus (se rutt, avstånd och gångtid till din Lexus) via ditt konto på Lexus Link eller via andra applikationer (till exempel Apple Maps, Google Maps osv.)
 • Om din Lexus är utrustad med en enhet som tillåter åtkomst och användning av internettjänst, överförs positionen för din Lexus regelbundet under körning, så att du kan dela din bils aktuella position med andra. Genom att ställa in en delad live-position kan du välja de kontaktpersoner som du vill dela din position med och hur länge. Ditt sociala medie-ID kan användas för att aktivera den här funktionen.

 

DELA TILL BIL

 • Om din Lexus är utrustad med en uppkopplad navigationsenhet kan du utforma din resa som du vill i Appen Lexus Link+ och sedan skicka den till din Lexus. Du kan ställa in en starttid eller ankomsttid. Ruttberäkningen förutsäger de sannolika trafikförhållandena vid den tiden och anger restiden utifrån dessa. Du kan granska resorna du har skickat, redigera dem och skicka dem till din Lexus. Du kan lägga till valfria platser av intresse på väg till din destination. Ytterligare information om uppkoppling och användning av din navigationsenhet finns i instruktionsboken för din Lexus eller via kundportalen Lexus Link.

 

BIL TILL DÖRR

 • Om din Lexus är utrustad med en uppkopplad navigationsenhet, kommer appen Lexus Link+ att föreslå att du guidas till den destination som du har ställt in i din navigering i bilen efter att du har lämnat bilen. Denna tjänst baseras på skillnaden mellan din destination och positionen för din parkerade Lexus. Med andra ord, om du inte kunde parkera din Lexus nära den destination du hade angett i din navigering, kan du fortsätta guidningen via appen Lexus Link+ för att nå din slutdestination (till exempel till fots). Du kan som alternativ återuppta din navigering via andra mobilapplikationer. Vi kommer att behandla positionen för din slutdestination och positionen för din (parkerade) Lexus. Ytterligare information om uppkoppling och användning av din navigationsenhet finns i instruktionsboken för din Lexus eller på kundportalen Lexus Link.

 

KÖRANALYS

 • Du kan via appen Lexus Link+ (eller via kundportalen Lexus Link) konsultera register över din körstil/beteende baserat på geolokaliseringsdata, gyro- och G-sensorer, körsträcka och bränsleförbrukningsdata. Dessa data kommer att göras tillgängliga per resa. Du kan markera varje enskild resa som antingen "Privat" eller "Företag" och generera en rapport där du kan se händelser som till exempel hård inbromsning och hård acceleration, med tid och plats.

 

SERVICEPÅMINNELSER

 • Baserat på din Lexus körsträcka meddelar vi dig om kommande underhålls- eller servicebehov. Dessa påminnelser hanteras i det land där du prenumererar på tjänsterna och kan variera i tillgänglighet och/eller noggrannhet. När du får en påminnelse kommer du att kunna boka tid hos en auktoriserad återförsäljare som du väljer. Vi rekommenderar att du registrerar den auktoriserade återförsäljare du föredrar via ditt konto på Lexus Link. Om du skulle missa en första påminnelse kan vi skicka dig en andra påminnelse.
 • Du är ansvarig för att din Lexus underhålls eller servas med de intervall som krävs. Det faktum att vi tillhandahåller denna tjänst och meddelar relaterade påminnelser befriar dig inte från det ansvaret.
   

BATTERIVAKT

 • Beroende på vilken uppkopplad enhet din Lexus är utrustad med, kommer Appen Lexus Link+ att visa laddningsstatus för ditt 12-volts startbatteri. Om laddningsstatusen sjunker till en nivå som kan hindra din Lexus från att starta, visas ett varningsmeddelande i Appen Lexus Link+.

 

OLYCKSASSISTENT

 • Denna tjänst är tillgänglig beroende på vilken typ av uppkopplad enhet som din Lexus är utrustad med. Om denna tjänst är tillgänglig för din Lexus kommer vissa sensorer anslutna till den uppkopplade enheten att övervaka påverkan på din Lexus. Om en påverkan överskrider en fördefinierad tröskel meddelas vi om påverkan. Sådan krockrelaterad information kan delas med ditt lokala Lexus vägassistans-företag som kan kontakta dig för att erbjuda hjälp, baserat på allvarlighetsgraden i dina krockdata och baserat på lokala policyer. Lexus vägassistans kommer att kontakta dig med hjälp av de personuppgifter som är tillgängliga på ditt konto på kundportalen Lexus Link. Nödkontaktpersoner (om sådana finns) som anges i ditt konto på Lexus Link kan också kontaktas beroende på lokal policy hos Lexus vägassistans. Om Lexus vägassistans inte kan nå dig (till exempel för att du inte skulle kunna svara) eller dina nödkontaktpersoner kan de, beroende på lokal policy och krockens allvarlighetsgrad, involvera räddningstjänst eller polis. Du och dina nödkontakter har alltid möjlighet att acceptera eller avböja den hjälp som Lexus vägassistans tillhandahåller.
 • Vi erbjuder ingen garanti för tillgängligheten eller kvaliteten på någon form av nödhjälp som vi kan ge dig. Varken Lexus vägassistans, Lexus Sweden eller Lexus Motor Europe kan hållas ansvariga för underlåtenhet att involvera räddningstjänst eller polis eller för förseningar eller fel i samband med detta.
 • Observera att om du aktiverar "sekretessläget" via appen Lexus Link+ och/eller ditt konto på kundportalen Lexus Link (dvs. du hindrar oss från att använda geolokaliseringen av din Lexus) kommer vi inte att kunna hitta din Lexus i händelse av en krock och denna tjänst kommer inte att fungera (se användarvillkoren för uppkopplade tjänster och sekretessmeddelande för uppkopplade tjänster för mer information om sekretessläget).
 • Under vissa omständigheter aktiveras den obligatoriska nödsamtalsfunktionen: Observera att din Lexus automatiskt meddelar räddningstjänsten i det land där din Lexus befinner sig i händelse av en krock som utlöser en krockkudde. Detta regleras av EU-förordningen om "eCall" (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 av den 29 april 2015) eller dess lokala motsvarighet utanför Europeiska unionen, i tillämpliga fall.

 

VARNINGSLAMPOR

 • Beroende på vilken uppkopplad enhet din Lexus är utrustad med kan appen Lexus Link+ uppmärksamma dig på vissa varningssignaler som visas i din Lexus. Dessa varningssignaler speglar, men ersätter inte, varningslamporna som visas på din Lexus instrumentpanel. Du förblir som förare hela tiden ansvarig för att agera på varningslamporna i din Lexus.
 • Dessa varningssignaler kommer att kommuniceras till Lexus nätverk för att ge dig support och för att hjälpa dig om en reparation behövs. Genom det samtycke som lämnas till Lexus och appen Lexus Link+ får du möjlighet att bestämma om du vill bli kontaktad eller inte. Observera att Lexus och Lexus nätverk inte erbjuder någon garanti för att kontakta dig proaktivt i händelse av en varningslampa, eftersom denna tjänst beror på din region, tillgänglighet och täckning. Vid en varningssignal, följ alltid instruktionerna i instruktionsboken för specifik vägledning.

 

BRÄNSLENIVÅ

 • Beroende på vilken uppkopplad enhet din Lexus är utrustad med, visar appen Lexus Link+ den bränslenivån i tanken på din Lexus. Bränslenivån uttrycks i procent av den totala bränslekapaciteten. Den angivna bränslenivån baseras på de senaste bränslemätarsensordata som togs emot från din Lexus när du senast stängde av tändningen. Därför kan det finnas skillnader mellan bränslenivån som anges i appen Lexus Link+ och bränslenivån som anges på instrumentpanelen i din Lexus. Marginell avvikelse kan också uppstå beroende på miljön din bil parkeras i (till exempel utomhustemperatur och lutning). Du bör alltid kontrollera bränslemätaren på instrumentpanelen i din bil, och Lexus tar inget ansvar i händelse av ofullständig eller felaktig information som visas i appen Lexus Link+.

 

COACHING FÖR HYBRIDKÖRNING

 • Den här tjänsten gör det möjligt att se din hybridkörprestanda via appen Lexus Link+ baserat på viktiga hybridindikatorer (EV-tid och hybridförarpoäng).
 • Denna information görs tillgänglig per resa. Varje resa kartläggs och belyser din EV-körning samt beteendehändelser (acceleration, bromsning och konstant hastighet) som är kopplade till en kontextualiserad coaching för att hjälpa dig att minska din bränsleförbrukning. Du kan också komma åt dina aggregerade data och enkelt spåra utvecklingen av din hybridkörprestanda över tid.

 

FJÄRRFUNKTIONER

Beroende på vilken uppkopplad enhet din Lexus är utrustad med, visar appen Lexus Link+ batterinivån och återstående räckvidd för din laddhybrid eller ditt elfordon.

Den återstående räckvidden anges i kilometer, men kan avvika från den räckvidd som visas i bilen. Utgå alltid från batteriindikatorn på instrumentpanelen i din Lexus. Lexus tar inget ansvar i händelse av ofullständig eller felaktig information i appen Lexus Link+.

Denna tjänst ger dig dessutom möjlighet att via appen schemalägga laddningen för din bil.

Beroende på vilken uppkopplad enhet din Lexus är utrustad med, kan du fjärrvärma eller förkyla ditt fordon via appen Lexus Link+. Baserat på din bilmodell kan du också fjärrstyra önskad temperatur, starta avfrostaren på din främre eller bakre vindruta samt ställa in ett eller flera scheman för förvärmning eller -kylning av din bil.

När du använder fjärrfunktioner, se till att:

 • Bilen är helt stillastående, och du har kontrollerat säkerheten i bilens omgivning. Se till att det inte finns några personer eller djur i bilen.
 • Använd inte systemet om motorhuven är öppen eller när bilen står parkerad inomhus utan ventilation.
 • Använd dessa funktioner endast när de behövs. Respektera miljön och minimera överdrivet buller och luftföroreningar.
 • Respektera alltid lagar och lokala föreskrifter och regler, som kan begränsa användningen av dessa tjänster i ditt område (till exempel kommuner och naturområden).

 

LEXUS LADDNINGSNÄTVERK

 • Lexus laddningsnätverk ger dig tillgång till ett av de största europeiska laddningsnätverken. Du kan söka efter laddstationer och se detaljer om varje laddstation som tillgänglighet i realtid, laddningshastighet och kontakttyper.
 • Vid prenumeration kan du dessutom se priserna för laddning, du kan låsa upp en laddstation med din app eller RFID-kort och starta laddning. Du får en månadsfaktura för alla laddningstillfällen i slutet av varje månad.
 • Vi kan använda externa partners för att tillhandahålla dig denna tjänst, och vissa personuppgifter som chassinummer, användar-ID, kontrakts-ID och startdatum kommer att överföras till våra partners. Lexus laddningsnätverk tillhandahålls i samarbete med våra tekniska partners och omfattas av ytterligare villkor och sekretessmeddelande, tillgängliga på https://www.Lexus-Charging-Network.eu.

 

BILSTATUS

Via Appen Lexus Link+ kan du kontrollera statusen för din bil. Beroende på vilken uppkopplad enhet din Lexus är utrustad med, visar Appen Lexus Link+ status för bilens dörrar, fönster, soltak, bagageutrymme, lampor samt om smartnyckeln lämnats kvar inne i bilen.

Du har möjlighet att få ett push-meddelande fyra minuter efter att bilens tändning har stängts av. Detta för att informera dig om avvikelser när det gäller bilens status (funktionen för push-meddelanden måste vara aktiverad i dina smartphone-inställningar). Du kan få ett eller flera av följande meddelanden:

 • Fönster öppna (om ett eller flera fönster är öppna)
 • Dörrar olåsta (om någon av dörrarna är olåsta)
 • Soltak öppet (om soltaket är öppet)
 • Ljus tända (om strålkastare eller baklyktor fortfarande är tända)

 

LÅS/LÅS UPP

Beroende på vilken uppkopplad enhet din Lexus är utrustad med, kan du fjärrlåsa eller låsa upp ditt fordon via appen Lexus Link+ med några få klick.

Observera att du inte kommer att kunna låsa bilen om:

 • Någon av dörrarna är öppen
 • Smartnyckeln är inne i bilen
 • Larm är aktiverat 
 • Bilen är låst med nyckel

I dessa fall är låsknappen inaktiverad.

När du använder låsfunktionen, se till att inga barn, utsatta personer eller husdjur blir inlåsta i bilen utan uppsikt. Om någon är kvar inne i en varm bil kan de drabbas av värmeslag, uttorkning eller kraftig nedkylning, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Lexus kan inte hållas ansvariga för materiella förluster, skador eller olyckor medan fordonet är låst. Användaren tar alla risker och ansvar vid låsning av fordonet.

När du använder upplåsningsfunktionen bör du vara medveten om att detta potentiellt kan leda till obehörig åtkomst till din bil. Lexus kan inte hållas ansvariga inte för någon materiell förlust, skada eller olycka medan fordonet är olåst. Användaren tar alla risker och allt ansvar vid upplåsning av fordonet.

 

HITTA DIN BIL

Beroende på vilken uppkopplad enhet din Lexus är utrustad med, kan du på ett enkelt sätt hitta din bil på en fullsatt parkeringsplats. Genom att använda funktionen för att hitta din bil tänds bilens varningsblinker på distans för att hjälpa dig hitta den. Varningsblinker aktiveras under 30 sekunder och efter 30 sekunder kan du aktivera den igen.

 

LEXUS ENHANCED SECURITY SYSTEM

 • Lexus Enhanced Security System är ett originaltillbehör (tillval) som ger ytterligare ett lager av säkerhet mot fordonsstöld.
 • Via appen Lexus Link+ kan du tillfälligt avaktivera systemet om du har tappat bort nyckeln eller om nyckelns batteri har tagit slut.
 • Du kan också få meddelanden via appen och/eller e-post, t.ex.: nyckelns batteri är nästan urladdat (efter att tändningen slagits på, om nyckeln finns i bilen, vaken och nästan urladdat, men inte helt). Motorn startad utan nyckeln (efter att tändningen slagits på, om nyckeln inte finns i bilen). För att motta meddelanden från appen Lexus Link+ måste push-notiser vara aktiverade i inställningarna för din smartphone.