1. New Cars
  2. The Drive Is Everything
  3. Banbrytande Säkerhet

FUNKTIONER

BANBRYTANDE SÄKERHET

FUNKTIONER

e-LATCH

Ett smidigt elektroniskt dörröppningssystem är kopplat till bilens Monitor för döda vinkeln och erbjuder på så sätt ett säkert sätt att kliva ur bilen. Systemet låser nämligen dörren om fordon eller cyklister närma sig bakifrån så att en eventuell kollision effektivt undviks.
FUNKTIONER

FÖREBYGGER OLYCKOR

Lexus krockskyddssystem gör att fler potentiella olyckor kan undvikas, till exempel på natten eller vid korsande trafik. Systemet kan också känna igen kollisionsrisker med mötande trafik eller korsande fotgängare när du svänger i en korsning. Förmågan att undvika en kollision blir ännu mer korrekt tack vare Väjningsassistans (ESA).
FUNKTIONER

360° VISION

Välj alternativet med en digital panoramabildskärm som skapar en virtuell 3D-bild av RZ. Vyn visar fordonet som om det vore sett uppifrån samtidigt som guidesystemet på skärmen underlättar manövrering på trånga ytor som till exempel i parkeringshus.