1. Legal
  2. Terms of use

SAJTPOLICY

Genom att besöka och använda webbplatsen accepterar du denna policy utan begränsningar eller förbehåll. Din tillgång till Lexus Sveriges webbplats omfattas därför av denna policy samt alla tillämpliga lagar.

Copyright © Toyota Motor Europe (”TME”) och Toyota Sweden, Lexus Division

INNEHÅLL

Lexus webbplats innehåller information om Lexus produkter och marknadsföringskampanjer. De Lexus-produkter som visas på webbplatsen finns bara till försäljning i Europa och de marknadsföringskampanjer som beskrivs finns enbart tillgängliga på den svenska marknaden.

All information på denna webbplats ska endast användas i upplysningssyfte. Webbplatsen ska inte användas som ett substitut för information som finns tillgänglig hos din auktoriserade Lexus-återförsäljare och verkstad.

Informationen som finns tillgänglig är utformad för att vara så heltäckande som möjligt. TME och Toyota Sweden, Lexus Division förbehåller sig dock rätten att när som helst, utan varsel, göra ändringar vad gäller modeller, utrustning, specifikationer och tillgänglighet.

LEXUS PRISSÄTTNING

Prisinformationen som finns i eller tillhandahålls genom denna webbplats har uteslutande ett informationssyfte och utgör inget försäljningserbjudande av Lexus produkter. Prisinformationen är ej heller bindande för Lexus auktoriserade återförsäljare och verkstäder. För varje köp av en Lexus-produkt gäller de villkor som återfinns i det för det aktuella köpet särskilt upprättade försäljningsavtalet.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP

Alla sifferuppgifter om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp på denna webbplats är uppmätta under kontrollerade former enligt kraven i EU:s Direktiv 80/1268/EEC inklusive dess tillägg och gäller en basutrustad produktionsbil. Var vänlig kontakta din närmaste auktoriserade Lexus-återförsäljare om du önskar ytterligare information. Din egen bils bränsleförbrukning och CO2-utsläpp kan variera från de redovisade siffrorna. Körsätt, såväl som flera andra faktorer (som t ex vägförhållanden, trafik, bilens skick, installerad extrautrustning, last, antal passagerare etc) spelar roll för bilens bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

ANVÄNDANDET AV COOKIES

TME utnyttjar s.k. cookies för att kunna se hur våra besökare använder webbplatsen för att kunna utveckla och förbättra Lexus webbplats så att du och andra besökare får den information som eftersöks. TME registrerar inte några uppgifter om individuella besökare med den här tekniken och det finns ingen lagrad information om någon enskild användare. Observera att du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies eller att den varnar dig när sådana skickas.

PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

De personuppgifter du lämnar på Lexus.se kommer enbart användas av TME och Toyota Sweden, Lexus Division för att förbättra de tjänster som vi tillhandahåller. TME och Toyota Sweden, Lexus Division gör allt för att försäkra säker insamling, överföring och lagring av personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att användas för att förse dig med oönskade meddelanden eller information och de kommer heller inte att delas eller säljas till tredje part utan ditt medgivande.

De personuppgifter du lämnar på Lexus.se kommer enbart användas av TME och Toyota Sweden, Lexus Division för att förbättra de tjänster som vi tillhandahåller. TME och Toyota Sweden, Lexus Division gör allt för att försäkra säker insamling, överföring och lagring av personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att användas för att förse dig med oönskade meddelanden eller information och de kommer heller inte att delas eller säljas till tredje part utan ditt medgivande.

COPYRIGHT

Allt innehåll på denna webbplats är copyright-skyddad. Information, text, bilder och grafik får endast användas för personliga, icke-kommersiella ändamål och får inte återges, ändras, vidarebefordras eller publiceras helt eller delvis, oavsett ändamål, utan att skriftligt tillstånd först har inhämtats från TME eller Toyota Sweden, Lexus Division.

VARUMÄRKEN

Alla varumärken, logotyper, etc som visas på denna sajt tillhör Toyota Motor Corporation, TME och Toyota Sweden, Lexus Division eller tredje part och får inte användas, laddas hem permanent, kopieras eller distribueras på något sätt utan skriftligt tillstånd från aktuell ägare; Toyota Motor Corporation, TME och Toyota Sweden, Lexus Division eller tredje part.

HYPERLÄNKAR

Lexus Sveriges webbplats kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser som är helt oberoende och fristående. TME och Toyota Sweden, Lexus Division kan inte garantera att information som nås genom en sådan hyperlänk eller på en annan webbplats är korrekt, fullständig och äkta. Alla besök till andra webbplatser som länkats på Lexus.se sker på egen risk.

INGA GARANTIER FÖR RIKTIGHETEN

TME och Toyota Sweden, Lexus Division gör allt som rimligen är möjligt för att all information på denna webbplats ska vara korrekt. Trots detta kan ingen garanti mot felaktigheter på webbplatsen lämnas och TME och Toyota Sweden, Lexus Division fråntar sig därför ansvaret för att informationen är korrekt eller fullständig. Webbplatsen och all information i densamma delges dig "som den är", utan några uttryckta eller på annat sätt lämnade garantier.

ANSVARSBEGRÄNSNING

TME och Toyota Sweden, Lexus Division avsäger sig allt ansvar för eventuella skador, vare sig de är direkta, indirekta, tillfälliga eller som en följd eller på något sätt förknippade med besök på, eller användande av denna webbplats. Detta inkluderar, men är ej begränsat till förlust eller skada orsakad av datavirus eller tillit till information som fåtts genom Lexus Sveriges webbplats.

UPPDATERING AV POLICY

TME och Toyota Sweden, Lexus Division förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera denna policy när så behövs av affärsmässiga skäl. Du inbjuds härmed att då och då besöka denna sida för att kontrollera policyn.