1. Legal
  2. Miljö

LEXUS-MILJÖN

360°-PERSPEKTIV

"LEXUS MILJÖMÄSSIGA ANSTRÄNGNINGAR HAR VUXIT FRAM UR EN GENUIN RESPEKT OCH OMTANKE FÖR JORDENS MILJÖ. FÖR ATT SE HUR LEXUS MINSKAR SIN NEGATIVA INVERKAN PÅ VÄRLDEN OMKRING OSS KAN DU GÅ IGENOM VÅR FYRSTEGSPROCESS"

MÅLET: NOLLUTSLÄPP

VI PÅ LEXUS ANSER ATT DET ÄR VÅR PLIKT OCH SKYLDIGHET ATT GÅ I BRÄSCHEN FÖR BILINDUSTRINS MILJÖUTMANINGAR.


Vi anser att miljömässig hållbarhet är den enskilt största utmaningen under detta århundrade för såväl vår egen bransch som samhället i stort. Vårt svar på denna utmaning påverkar inte bara våra bilar utan varje aspekt av vår verksamhet och varje individ i verksamheten.

I vår uttalade vision om hållbar mobilitet styrs vi av:

  • Att utveckla banbrytande miljömässig teknik, som till exempel hybridbilar
  • Att minska miljöpåverkan i alla delar av våra verksamheter
  • Att minimera de naturliga resurser vi använder i tillverkningen och maximera återvinning och återanvändning
  • Att arbeta på våra lokala marknader för att förbättra miljön

 

Vi kallar detta för vårt 360°-iga angreppssätt på miljömässigt ledarskap. Vi strävar efter att uppnå nollutsläpp, med nollavfall i varje del av vår verksamhet. Vi tror att är detta är möjligt givet tid och kompetens, och genom Kaizen (det japanska ordet för "ständiga förbättringar"). Vi tror att Lexus tillväxt och framgång är beroende av det.

STEG ETT: PRODUKTDESIGN & UTVECKLING

FÖR ATT ÅSTADKOMMA LÄGRE MILJÖPÅVERKAN ÄR DET VÄSENTLIGT ATT PLANERA OCH MÄTA FRAMSTEGEN. VI ANVÄNDER OSS AV ETT LIVSCYKEL-TÄNKANDE SOM ÄR EN PROCESS AV STÄNDIG FÖRBÄTTRING, VILKEN TAR HÄNSYN TILL ALLA RESURSER SOM FÖRBRUKAS OCH DE MILJÖ- OCH HÄLSOMÄSSIGA ASPEKTER SOM KAN FÖRKNIPPAS MED VÅRA PRODUKTER.

Vi går i täten när det gäller material med hög återvinningsgrad samt att utveckla och använda delar som blir lätta att återvinna när de tjänat ut. Även de minst synliga delarna av en Lexus är utformade med detta i åtanke: material från återvunna stötfångare används i sitt nya liv till bagagerumsinredning och gammalt ljuddämpande material strimlas och kan användas på nytt för ljuddämpning bakom instrumentpanelen.

Till dörrpanelerna har kenaf-fiber, som kommer från en hibiskusväxt, nu ersatt det träflis som vi tidigare använde.

Kenaf absorberar mellan två och fem gånger så mycket CO2 som andra växter och genom att blanda kenaf-fiber med återvunna stötfångare kan vi göra dörrpaneler som är lättare, har bättre ljudisolerande egenskaper och inte bidrar till utarmning av våra skogar.

"VI HAR UTVECKLAT EN PLAST SOM GÅR ATT ÅTERANVÄNDA I DET OÄNDLIGA. DEN ANVÄNDS I ALLA VÅRA MODELLER OCH ÄR NU OCKSÅ TILLGÄNGLIG FÖR ANDRA BILTILLVERKARE."

STEG TVÅ: PRODUKTION

Vi på Lexus anser att det är vår plikt och skyldighet att gå i bräschen för bilindustrins miljöutmaningar. Vi anser att miljömässig hållbarhet är den enskilt största utmaningen under detta århundrade för såväl vår egen bransch som samhället i stort. Vårt svar på denna utmaning påverkar inte bara våra bilar utan varje aspekt av vår verksamhet och varje individ i verksamheten.

Vi kallar detta för vårt 360°-iga angreppssätt på miljömässigt ledarskap. Vi strävar efter att uppnå nollutsläpp, med nollavfall i varje del av vår verksamhet. Vi tror att är detta är möjligt givet tid och kompetens, och genom Kaizen (det japanska ordet för "ständiga förbättringar"). Vi tror att Lexus tillväxt och framgång är beroende av det.

STEG TRE: LOGISTIK

Lexus miljötänkande sträcker sig från inköp och transporter av råmaterial till tillverkning och sammansättning av bildelar, från processerna hos våra återförsäljare till återvinning av material då bilen nått vägs ände.

Vi har emellertid lyckats sänka våra transportbehov med 489 mil om året, vilket innebär att vi också sänkt CO2-utsläppen med 1 020 ton. Detta har uppnåtts genom noggrann planering av transportrutter och genom att fördubbla lastvolymen per lastbil.

STEG FYRA: ÅTERVINNING VID VÄGS ÄNDE


SYFTET MED EU:S SKROTNINGSDIREKTIV ÄR ATT BEGRÄNSA MÄNGDEN AVFALL SAMT ATT FÖRBÄTTRA ÅTERVINNINGSGRADEN VID DEN SLUTLIGA SKROTNINGEN.

Lexus stödjer direktivets krav och som en följd av detta har vi infört en policy att kostnadsfritt ta hand om de Lexus-bilar som kvalificerat sig.

Hos Lexus arbetar vi på global nivå med att minska inverkan av vår verksamhet på miljön. När vi valde affärspartner för processen att ta hand om och återvinna de Lexus-bilar som nått vägs ände, var det av största vikt att välja rätt. Som Lexus-ägare ska man kunna vara helt säker på att återvinningsarbetet sker på ett ansvarsfullt, effektivt och pålitligt sätt.

Som medlemsföretag i BIL Sweden har Lexus (via Toyota Sweden AB) ett samarbete med BilRetur. BilRetur är ett nätverk av bildemonterare på ca 100 plaster runt om i Sverige som tar hand om din uttjänta bil. Sök närmast belägna mottagningsanläggning via kartan på www.bilretur.se

När bilen lämnas in till bildemonteraren ska bilägaren begära ett så kallat mottagningsbevis som är en garanti för att bilen inte exporteras illegalt utan omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Det är kostnadsfritt för bilägaren att skrota sin bil om producenten är medlem i BIL Sweden. Bilägaren kan även lämna sin bil till en auktoriserad bilskrot med eller utan avtal med producenten, men i dessa fall kan en kostnadsfri mottagning inte garanteras. Kostnad får även tas ut om bilen till exempel saknar väsentliga delar såsom motor, växellåda och katalysator.

Läs mer om bilskrotning och återvinning på Bil Sweden:s webbplats: www.bilsweden.se

HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN

Vi har långt innan lagstiftningen reglerade hanteringen av kemiska ämnen gjort förändringar för att minska vårt avtryck på miljön. Vi har minskat eller helt uteslutit användandet av tungmetaller som bly*, kadmium och kvicksilver som kan ge långvariga försämringar på miljön om de inte hanteras på rätt sätt. Vi använder blyfria bildelar och rostskyddsbehandling samt kvicksilverfri belysning och reglage. Vi undviker även att använda lösningsmedel och färger som kan innehålla skadliga ämnen.

Vi lever fullt upp till REACH som betyder: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. REACH genomsyrar allt från vår tillverkningsprocess och bildelar till tillbehör i vår verksamhet och vi har för avsikt att bli världsledande när det kommer till användning av säkra kemikalier. Samma krav ställer vi även på våra samarbetspartners och säkerställer på så sätt att även de tar ansvar fullt ut.

*Undantaget startbatterier som noterat enligt dispens i Annex II of Commission Directive 2000/53

Ämnen med farliga egenskaper (SVHCs) Information

Artikel 33 i REACH förordningen fastställer att kunder måste informeras om andelen ämnen med farliga egenskaper i våra produkter. Du kan hitta information gällande din Lexus i listan nedan:

 


CT 200h PDF

ES PDF
GS PDF
IS PDF
LC PDF
LS PDF
NX PDF
RC PDF
RX PDF