1. Owners
 2. Connected Services & Multimedia
 3. Lexus link
 4. terms of use

ANVÄNDARVILLKOR FÖR UPPKOPPLADE TJÄNSTER

HITTA MIN LEXUS

 • Via Lexus Link-appen (eller via Min Lexus-portalen) kan du kontrollera var du parkerade din bil sist. Din bils position baseras på den senaste geolokaliseringsdatapunkt som mottogs från din Lexus när du senast stängde av tändningen (kan variera mellan olika Lexus-modeller).
 • Du kan se din Lexus på en karta tillsammans med platsadressen (om tillgänglig). Min Lexus-kontot eller andra applikationer som Apple Maps eller Google Maps vägleder dig sedan rätt genom att visa rutt, avstånd och gångtid.
 • Om din Lexus är utrustad med en enhet som tillåter åtkomst och användning av internet, överförs platsen för din Lexus under körning så att du kan dela din bils position. Du kan även ställa in en delad live-positionering och sedan kan du välja de kontakter som du vill dela din plats med.

DELA TILL DIN LEXUS

 • Om din Lexus är utrustad med en ansluten navigationsenhet kan du planera din nästa resa redan i Lexus Link-appen och sedan skicka den till din Lexus. Du kan ställa in en avsedd starttid eller ange önskad ankomsttid. Beräkningen för rutten förutser trafikförhållandena vid den tiden och anger sedan restiden därefter. Du kan granska eller redigera resorna du har skickat till din Lexus. Du kan även lägga till valfria platser som ligger på väg till din slutdestination. Ytterligare information om hur du ansluter appen till systemet finns i användarmanualen för Min Lexus eller på Min Lexus-portalen.

FRÅN PARKERINGEN TILL DÖRREN

 • Om din Lexus är utrustad med en ansluten navigationsenhet kan du via Lexus Link-appen få guidning till den plats där bilen parkerades senast. Den här tjänsten baseras på avståndet mellan din aktuella position och platsen där din Lexus är parkerad. Med andra ord, om du inte kunde parkera nära den destination du angav i din navigering, kan du via Lexus Link-appen låta navigationen ta dig hela vägen till slutdestinationen (till exempel till fots). Du kan även återuppta din navigation via andra mobilapplikationer. Ytterligare information om anslutning och navigation finner du i användarmanualen eller på Min Lexus-portalen.

KÖRSTILSANALYS

 • Genom att analysera geolokaliseringsdata, gyro- och G-sensorer, körsträcka och bränsleförbrukning kan Lexus Link-appen (eller Min Lexus-portalen) presentera analyser och tips på hur du kan effektivisera din bilkörning. Dessa analyser presenteras per resa. Du kan markera varje enskild resa som antingen "Privat" eller "Affär" och sedan få en rapport där du kan se situationer och analysera situationer (tid och plats) där det till exempel skedde en hård inbromsning eller aggressiv acceleration.

SERVICEPÅMINNELSER

 • Baserat på din Lexus kördata kommer vi att meddela dig om kommande service eller generellt underhåll av din bil. Dessa påminnelser baseras på vilket land du befinner dig i och därför kan tjänsterna variera i tillgänglighet och omfattning. När du får en påminnelse kan du boka en tid hos en auktoriserad Lexus-verkstad. Vi rekommenderar att du väljer din utvalda auktoriserade Lexus-verkstad via ditt Min Lexus-konto. Om du skulle missa den första påminnelsen kan vi skicka en påminnelse till dig.
 • Du är fortfarande ansvarig för din Lexus underhåll och service. Det faktum att vi tillhandahåller denna tjänst och meddelar relaterade påminnelser befriar dig inte från det ansvaret.

BATTERISTATUS

 • Lexus Link-appen visar laddningsstatus för startbatteriet på 12-volt.
  Om laddningsstatusen minskar till en nivå som kan förhindra att din Lexus startar visas ett varningsmeddelande i Lexus Link-appen.

 

ASSISTANS VID OLYCKA

 • Den här tjänsten baseras på din Lexus utrustningsnivå. Om den här tjänsten är tillgänglig kommer sensorer övervaka din Lexus. Om en allvarlig trafiksituation uppstår kommer bilen att registrera detta. Denna typ av trafiksituationer delas sedan med en partner som är kopplad till Lexus Roadside Assistance (RSA). De kontaktar dig sedan och erbjuder hjälp. RSA-företaget kommer att kontakta dig med hjälp av de uppgifter som finns tillgängliga i ditt Min Lexus-konto. Om du har angett en nödkontaktperson i din profil på Min Lexus-kontot kan även den personen automatiskt få information om att du har varit med om en eventuell olycka. Om RSA inte kan nå dig eller din nödkontakt kan systemet även kontakta bärgning eller polis. Du och dina nödkontakter har alltid möjlighet att acceptera eller avvisa den hjälp som tillhandahålls av RSA.
 • Vi kan inte garantera tillgängligheten eller vilka resurser som finns att tillgå via denna form av olycksassistans. Varken RSA eller TME kan hållas ansvariga för att systemet till exempel inte har aktiverats eller om hjälp dröjer.
 • Observera att om du aktiverar "sekretessläget" via Lexus Link-appen och/eller ditt Min Lexus-konto (dvs. om du hindrar oss från att använda geolokaliseringen för din Lexus) kommer vi inte att kunna hitta dig i händelse av en olycka och tjänsten kommer därför inte fungera (se användarvillkoren och mer information om sekretessläget).
 • Under vissa omständigheter aktiveras den obligatoriska nödsamtalsfunktionen: Observera att din Lexus automatiskt meddelar räddningstjänsten i det land där du befinner dig när olyckan är framme och krockkuddarna utlöses. Detta regleras av EU:s förordning om "eCall" (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 av den 29 april 2015) eller dess lokala motsvarighet utanför Europeiska unionen.

VARNINGSLAMPOR

 • Beroende på den anslutna enheten som din Lexus är utrustad med, kan Lexus Link-appen varna dig om varningslampor börjar lysa i din Lexus. Dessa varningssignaler speglar, men ersätter inte, varningslamporna som visas på din instrumentpanel. Du som förare är alltid ansvarig för att agera på varningslamporna som börjar lysa i din Lexus.
 • Dessa varningssignaler kommer att kommuniceras till Lexus-nätverket för att ge dig support och för att hjälpa dig om en reparation behövs. Genom Lexus Link-appen får du möjlighet att bestämma om du vill bli kontaktad eller inte. Observera att Lexus och Lexus Network inte erbjuder någon garanti för att kontakta dig proaktivt i händelse av ett varningsljus, eftersom den här tjänsten beror mycket på din region, tillgänglighet och täckning. Om en varningslampa lyser ska du alltid följ instruktionerna i ägarmanualen.


"

BRÄNSLENIVÅ

 • Lexus Link-appen visar din Lexus bränslenivå om din Lexus har en utrustningsnivå som stödjer det.
  Återstående bränslenivå visas i procent och baseras på den totala bränslevolymen.
  Den angivna bränslenivån är baserad på den senaste informationen som erhållits från din Lexus när du senast stängde av tändningen. Som ett resultat kan det finnas skillnader mellan bränslenivån som anges i Lexus Link-appen och bränslenivån som anges på instrumentpanelen. Marginalavvikelse kan också förekomma, beroende på den miljö som din Lexus är parkerad i (exempelvis yttertemperatur, lutning m.m.). Du bör alltid hänvisa till indikationen på bränslemätaren på instrumentpanelen och Lexus tar inte något ansvar i händelse av ofullständig eller felaktig information som visas i Lexus Link-appen.

ELHYBRID-COACHNING

 • Denna tjänst tillhandahålls via appen Lexus Link och gör det möjligt för dig att se över hur du kan bli bättre på att använda hybridläget på ett effektivare sätt (EV-tid och hybridförarpoäng).
 • Dessa poster kommer att göras tillgängliga per resa. Varje resa kartläggs nämligen och markerar din EV-enhet samt händelser i körbeteendet (acceleration, inbromsning och konstant hastighet). Denna information kopplas sedan till en coachning som hjälper dig att minska din bränsleförbrukning. Du kan också få åtkomst till din tidigare data och enkelt spåra utvecklingen av din hybridkörning över tid.

FJÄRRSTYRNING

 • Denna tjänst tillhandahålls via appen Lexus Link och gör det möjligt för dig att se batterinivån och återstående räckvidd för din elhybrid eller elbil.
  Återstående räckvidd anges i km men kan skilja sig från räckvidden som visas inne i bilen. Du bör alltid hänvisa till den batterinivå som visas i instrumentpanelen och Lexus tar inget ansvar i händelse av ofullständig eller felaktig information som visas i Lexus Link-appen. Dessutom kan du med den här tjänsten även sätta igång laddningen av din Lexus på distans.
 • Som om inte det vore nog kan du även värma upp eller kyla ner din Lexus så kupén har önskad temperatur när du kliver in i bilen. Du kan även starta avfrostning av främre eller bakre vindrutan. Med den här funktionen kan du också ställa in ett eller flera scheman så att bilen anpassas minutiöst efter din livsstil.