1. Discover Lexus
  2. Technology
  3. Lexus Safety System +
LEXUS SAFETY +

UPPTÄCK LEXUS SÄKERHETSSYSTEM

Människans syn är fantastisk men även synen har sina begränsningar och kan vilseleda dig. Lär dig hur Lexus Safety System + är designat för att ge dina sinnen support när du sitter framför ratten. Ett intelligent stöd som gör att du känner dig trygg och mer självsäker i trafiken.