LES hero

LEXUS ELEKTRONISKA SERVICEBOK

FÖR FRISTÅENDE VERKSTÄDER

Registrera information om bilens servicehistorik med Lexus Elektroniska Servicebok. Informationen lagras centralt hos Lexus, skyddat mot stöld och bedrägeri, istället för i en pappersbaserad servicebok. Lexus Elektroniska Servicebok kommer att vara tillgänglig för fristående verkstäder efter godkännande av Lexus Sverige.