GÅ MED I MIN LEXUS

Skapa ett konto hos Min Lexus för att börja upptäcka en spännande värld av tillbehör och intressant information.

VILLKOR

Användarvillkor för webbplatsen Min Lexus  

Välkommen till Min Lexus. Dessa användarvillkor är tillämpliga för de tjänster som är tillgängliga på denna webbplats. Genom att använda tjänsterna på Min Lexus och andra webbplatser där dessa användarvillkor är tillämpliga har du kommit överens med Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Bryssel, Belgien (nedan kallad "TME" eller "vi") att följa nedanstående villkor samt de allmänna regler som gäller för våra dotterbolags webbplatser.

Innan du blir medlem på Min Lexus måste du läsa och acceptera alla villkor som finns i, och som är länkade till, dessa användarvillkor. Användarvillkoren utgör ett lagligt bindande avtal mellan dig och TME.

Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar du också att din användning av Min Lexus-märkta webbplatser, andra webbplatser och andra tjänster kan regleras av separata användarvillkor och villkor från andra parter som tillhandahåller tjänster (nedan kallade ”tjänsteleverantörer”) – se punkt 12 nedan. En tjänsteleverantör som du når via Min Lexus-märkta webbplatser kan erbjuda dig produkter och tjänster genom Min Lexus. Om du inte vill använda sådana separata tjänster kan du tillbakavisa den aktuella tjänsteleverantörens villkor. 

Varje användning av någon av de tjänster som är tillgängliga från din Toyota-bil ska ske i enlighet med tillämplig lagstiftning samt på ett tryggt och säkert sätt så att användningen inte inverkar på framförandet av bilen eller stör medtrafikanter. Du bekräftar och accepterar att varje användning av tjänster som tillhandahålls på Min Lexus sker helt på din egen risk samt att TME inte kan hållas ansvarigt för några som helst skador som du kan komma att ådra dig eller orsaka tredje part i samband med sådan användning. 

 

1. Ditt konto


Om du använder Min Lexus så ansvarar du för att inte låta obehöriga få tillgång till ditt konto eller lösenord, liksom för att begränsa tillgängligheten till din dator för att förebygga otillbörlig tillgång till ditt konto. Du accepterar ansvar för alla aktiviteter som sker på ditt konto eller med ditt lösenord. Du måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ditt lösenord hanteras konfidentiellt. Om du har någon anledning att befara att ditt lösenord har kommit i orätta händer, eller om du av annat skäl befarar att ditt lösenord kan komma att missbrukas, ska du omedelbart informera oss.

 

Säkerställ att de uppgifter som du förser oss med är korrekta och fullständiga. Meddela utan dröjsmål TME om det sker förändringar i de uppgifter som du försåg oss med när du registrerade dig. Under ”Min profil” på webbplatsen har du tillgång till och kan uppdatera en stor del av den information som du har försett oss med. TME förbehåller sig rätten att vägra tillgång till webbplatsen, att avsluta konton samt att flytta eller redigera innehåll enligt eget gottfinnande.

 

2. Cookies eller s.k. kakor

 

En cookie (nedan kallad ”kaka”) är en alfanumerisk identifierare som vi via din webbläsare överför till hårddisken på din dator för att vårt system ska kunna känna igen din webbläsare och förse dig med speciella funktioner. I de flesta webbläsare kan du under hjälpmenyn få reda på hur du gör om du inte vill att din webbläsare ska acceptera nya kakor, hur du får din webbläsare att meddela dig när du fått nya kakor och hur du avaktiverar kakor helt. Dessutom kan du avaktivera eller radera liknande information som används av tillägg i webbläsaren, såsom Flash-kakor, genom att ändra inställningarna för tillägg eller besöka tillverkarens webbplats. Men eftersom kakor låter dig dra fördel av några av Min Lexuss främsta funktioner rekommenderar vi att du låter funktionen för kakor vara aktiverad.

Om du låter kakorna vara aktiverade bör du, i fall du delar dator med andra personer, säkerställa att du loggar ut när du avslutar ditt besök på webbplatsen.

 

3. Tillgång till Min Lexus

 

Vi kommer att försöka säkerställa oavbruten tillgång till webbplatsen samt problemfri överföring av information, men kan inte lämna några garantier då det kan uppstå störningar utom vår kontroll. Det kan också uppstå tillfälliga störningar till följd av underhållsarbete på webbplatsen eller till följd av introduktion av nya funktioner och tjänster. Vi kommer att försöka begränsa antalet dylika störningar samt längden på desamma. TME vare sig ansvarar för eller garanterar tillgängligheten till eller kvaliteten på innehåll som TME eller tjänsteleverantören tillhandahåller genom webbplatsen.

 

4. Tillstånd gällande tillgång till webbplats

 

TME medger tillstånd för dig att gå in på och använda denna webbplats, men inte att ladda ned (annat än för kopiering till cacheminne) eller ändra hela eller någon del av webbplatsen utan TME:s skriftliga medgivande. Tillståndet omfattar INTE a) försäljning eller kommersiell användning av denna webbplats eller dess innehåll, b) insamling eller användning av produktförteckningar eller beskrivning av priser, c) derivative användning av denna webbplats eller dess innehåll, d) nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för annan näringsidkare eller e) datautvinning eller användning av robotar eller liknande informationsinsamlingsverktyg.

Denna webbplats får inte, helt eller delvis, reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas vidare, besökas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från TME. Det är inte tillåtet att utföra något av följande:
  1. Frame eller använda framing tekniker för att bifoga varumärken, logotyper eller annat äganderättsligt innehåll (inklusive bilder, text, sidlayout och utformning) tillhörande TME eller dess dotterbolag utan uttryckligt medgivande,
  2. Använda meta-taggar eller annan "dold text" med utnyttjande av TME:s eller dess dotterbolags namn eller varumärken utan uttryckligt skriftligt medgivande från TME,
  3. Agera oärligt eller oprofessionellt genom att medverka till oprofessionellt beteende,
  4. Duplicera, licensiera, underlicensiera, publicera, sända, överföra, distribuera, utföra, visa, sälja, döpa om eller på annat sätt överföra information utöver vad som tillåts i denna överenskommelse,
  5. Försöka att, eller faktiskt åsidosätta, säkerhetsfunktion,
  6. Ta bort noteringar om upphovsrätt, varumärke eller annat äganderättsligt innehåll,
  7. Samla, använda eller överföra information, inklusive personuppgifter.

All obehörig användning upphäver tillståndet eller licensen som beviljats av TME.

 

5. Varumärken

 

Alla varumärkesmarkeringar på vår webbplats visar varumärken eller registrerade varumärken tillhörande det japanska företaget Toyota Motor Corporation och gäller inom EU och/eller andra jurisdiktioner.

 

TME:s grafik, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, texter och namn på tjänster är varumärken eller visuella kännetecken tillhörande TME. TME:s varumärken och visuella kännetecken får inte användas i samband med andra produkter eller tjänster än TME:s eller på sätt som kan orsaka förvirring bland kunder eller som nedvärderar eller misskrediterar TME. Alla andra varumärken som inte ägs av TME och som visas på denna webbplats tillhör respektive varumärkes ägare och kan i vissa fall vara associerade till eller sponsrade av TME.

Alla andra varumärken som inte ägs av TME och som visas på denna webbplats tillhör respektive varumärkes ägare och kan i vissa fall vara associerade till eller sponsrade av TME.

 

6. Tjänsteleverantörer

 

Andra parter än TME och dess dotterbolag kan tillhandahålla tjänster eller sälja produkter genom Min Lexus. Vi är inte ansvariga för att pröva eller utvärdera dessa tjänster och vi förbinder oss inte att stödja erbjudandena från någon av dessa tjänsteleverantörer. TME tar inte något ansvar för åtgärder, produkter eller innehåll från någon av dem eller från andra som utgör tredje part. Tjänsteleverantörer och tredje part kan ha olika villkor för att tillhandahålla sina tjänster. Du bör noggrant granska deras villkor när du överväger att genomföra en transaktion med dem.


7. Skador

 

TME är inte ansvarigt för eventuell skada som kan komma att drabba dig som ett resultat av din användning av tjänsterna.


8. Förändringar

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra förändringar på vår webbplats, i policyer samt i dessa användarvillkor. Du kommer att behöva rätta dig efter de policyer och användarvillkor som gäller vid den tidpunkt du använder webbplatsen, såvida ingen förändring i nämnda policyer eller dessa användarvillkor krävs enligt lag eller av en statlig myndighet. Om någon av dessa användarvillkor bedöms ogiltigt eller av vilken som helst anledning inte kan tillämpas kommer villkoret anses ha utgått och kommer inte att påverka giltigheten och tillämpningen av något av de återstående villkoren.  

 

9. Händelser utom vår rimliga kontroll


Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar eller för underlåtenhet att följa våra förpliktelser enligt dessa användarvillkor om den försening eller det fel som kan komma att uppstå ligger utom vår rimliga kontroll.

 

10. Dispensklausul


Om du bryter mot dessa användarvillkor utan att vi vidtar några åtgärder har vi fortfarande rätt att vidta åtgärder i någon annan situation där du bryter mot dessa villkor. 

 

11. Tillämplig lag och jurisdiktion

 

Dessa användarvillkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Belgien. Du samtycker, liksom vi, till att tvister ska hänföras till belgisk domstol i Bryssel. 


12. Villkor för tjänsteleverantörerna 

 

De tjänster som du vill använda tillhandahålls av den tjänsteleverantör som du väljer. Här följer länkar till tjänsteleverantörernas villkor. Läs dem noga innan du går vidare.

 1. Google

 2. Tomtom

 3. Nokia

 4. Yandex

Din integritet är vår prioritet  
Vi har här skapat ett enklare sammandrag av vår integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information kan du skrolla nedåt för att se den fullständiga versionen. 
  
Din integritet är vår högsta prioritet. Ditt förtroende för våra produkter, tjänster och medarbetare är en av våra viktigaste angelägenheter. För att du ska bli så nöjd som möjligt arbetar vi kontinuerligt på att förbättra allt vi gör. För detta syfte kommer vi att samla in, använda, överföra och lagra uppgifter om dig. Vi vill vara transparenta i vår information till dig om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Ägna därför gärna några minuter åt att läsa vår integritetspolicy – och tveka inte att kontakta oss om du skulle ha några frågor eller funderingar. 
  
Dina uppgifter hjälper oss att förbättra din användarupplevelse 

Du känner dig välkommen 
När du besöker vår webbplats eller våra återförsäljare, eller när du har kontakt med oss på annat sätt, kan det hända att vi ber dig om grundläggande personlig information såsom ditt namn, telefonnummer, mejladress och/eller postadress. Informationen hjälper oss att anpassa våra tjänster till dig och dina behov. 
  
Ditt liv blir lite enklare 
Vi håller dina kontaktuppgifter tillgängliga så att vi kan känna igen dig vid nästa kontakt. På så sätt behöver du bara lämna dina uppgifter en gång. En annan fördel är att det går enklare och snabbare för dig att hitta det du letar efter nästa gång. 
  
Din upplevelse blir mer givande 
Vi kan matcha dina intressen mot produkter och tjänster från Lexus samarbets­partners. Vi kan också filtrera bort de saker som inte matchar dina intressen och lotsa dig direkt till mer relevanta och spännande saker. 
  
Du får bättre erbjudanden 
Ju bättre vi förstår dina behov, desto bättre kan vi bli på att möta dem med våra produkter och tjänster. Baserat på dina intressen och preferenser strävar vi efter att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande. Genom att acceptera bestämmelserna i vår fullständiga integritetspolicy samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som anges i denna policy. Om du vill att vi inte kontaktar dig ändrar du detta val i Min profil. 
  
VÅR INTEGRITETSPOLICY 
Lexus respekterar din integritet. Lexus behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Från den 25 maj 2018 behandlar Lexus personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). Denna integritetspolicy beskriver hur vi kan komma att använda de uppgifter som du lämnar till oss när du använder webbplatsen My Lexus. Läs här nedan för att förstå vår praxis angående dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Genom att besöka www.mylexus.se accepterar du användarvillkoren och de rutiner som anges i denna policy.

Lexus personuppgiftsbehandling och ändamål
Denna policy gäller alla personuppgifter som samlas in, innehas eller behandlas av, eller på uppdrag av Toyota Motor Europe SA/NV och/eller, i förekommande fall, Toyota Sweden AB (”TSW”).TME är personuppgiftsansvarig för behandlingen, se kontaktuppgifter nedan.
  
Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person. När du ansluter dig till eller använder My Lexus, eller annars är i kontakt med Lexus, kan det hända att Lexus ber dig om personuppgifter eller att du förser Lexus med information om dig själv. Du kan förse oss med information om dig själv genom att skapa ett My Lexus-konto, fylla i formulär på denna webbplats eller vid kontakter med oss eller våra representanter via telefon, mejl, sociala medier eller på annat sätt. Detta inkluderar information du lämnar när du vid användningen av denna webbplats gör någon slags begäran (t.ex. att hållas underrättad om Lexus-tjänster eller -produkter) eller när du rapporterar ett problem som du har upplevt på vår webbplats. 

Den information du ger till oss på denna webbplats kan inkludera namn, postadress, mejladress, telefonnummer, information om din Lexus-bil, information om din livsstil eller hushåll samt ljud- eller bildfiler som du kan komma att ladda upp till webbplatsen.            I samband med särskilda önskemål kan vi också komma att be dig informera oss om din närmaste tätort så att vi kan skicka din ansökan vidare till din närmaste auktoriserade Lexus-återförsäljare. Vi kommer inte att samla in några känsliga personuppgifter från dig via denna webbplats. 
  
Vi samarbetar med auktoriserade Lexus-återförsäljare, andra företag inom Lexus-gruppen, noggrant utvalda affärspartners, underleverantörer inom tekniska tjänster, undersökningsföretag och söktjänstföretag och kan komma att få viss information om dig från dem. 

Vi behandlar personuppgifter endast för följande syften: 
  
• För att uppfylla ett önskemål som du framför till oss via denna webbplats, t.ex. gällande en viss produkt eller tjänst, eller begärd information. Observera att vissa önskemål kan uppfyllas med hjälp av din lokala återförsäljare. 
  
• För att kontakta dig med information om andra Lexus-produkter och -tjänster – om du vill att vi ska göra det. 
  
• För att kontakta dig om vi har problem med att uppfylla ett önskemål från dig. 
  
• För teknisk användning och för din säkerhet och trygghet (t.ex. att du tillåter oss att registrera din bils underhåll) och för att kunna informera dig om tekniska frågor som rör bilens säkerhet. 
  
• För reklam-, marknadsförings- och PR-syften, inklusive reklam och marknadsföring för Lexus verksamhet och aktiviteter, samt för att studera konsumentönskemål och främja PR-arbetet i samband med Lexus verksamhet och aktiviteter. 
  
• För platsspårning med hjälp av din platsinformation, om du samtycker till det (t.ex. för att ge dig information gällande färdvägar eller närmaste Lexus-återförsäljare). 
  
• För syften kopplade till undersökning för vilken information har samlats in med ditt medgivande.   
  
• För marknadsundersökningar, informationsanalys och felsökning. Då vi använder information för analys kommer vi endast att använda denna information för att observera trender. Informationen kommer inte att användas på ett sätt som skulle kunna identifiera en viss person. 
  
• För att låta dig ta del av vårt lojalitetsprogram och andra interaktiva funktioner hos våra tjänster, när du väljer att göra det. 
  
• För att underhålla och förbättra denna webbplats eller för att se till att innehållet på webbplatsen presenteras på det mest effektiva sättet. 
  
• För att lyckas med vår ambition att hålla denna webbplats trygg och säker. 
  
• För att upptäcka eller förebygga olaglig, skadlig eller kränkande aktivitet. 
  
• För att uppfylla ett beslut av en domstol eller tillsynsorgan. 
    
Om du väljer att ta emot information endast med en viss typ av kommunikation (t.ex. endast mejl eller sms) så stryker vi eller hemlighåller information för all annan form av kommunikation. Du kan när som helst välja att inte få några ytterligare meddelanden från oss genom att ändra dina användarinställningar eller genom att använda avregistrera-funktionen som finns i vår kommunikation. 

Lexus behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen. En laglig grund kan exempelvis vara det avtal som ingåtts mellan den registrerade och TME avseende My Lexus, att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen, eller att det finns en rättslig skyldighet för Lexus att genomföra behandlingen.
Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för ändamål som de har samlats in. 
  
Mottagare som vi delar information med 
Som en del i vårt arbete att informera dig om erbjudanden och tjänster som kan vara av intresse för dig kan vi komma att dela information med andra företag inom Lexus-gruppen, inklusive Lexus Financial Services (”LFS”) och Lexus Bilförsäkring och andra utomstående representanter och tjänsteleverantörer som beskrivs nedan. Utöver dessa företag kan vi även komma att dela dina personuppgifter med medlemmar i vårt nätverk av återförsäljnings- och serviceanläggningar. Dessa anläggningar drivs av oberoende företag – d.v.s. sådana som inte ägs av Lexus – men dina uppgifter kommer aldrig att användas eller delas av dem för något annat syfte än att tillhandahålla en tjänst på uppdrag av Lexus-gruppen. Till exempel, när du framför specifika önskemål om Lexus-produkter eller -tjänster via denna webbplats kan vi komma att meddela ditt namn och dina kontaktuppgifter till närmaste auktoriserade Lexus-återförsäljare (eller annan auktoriserad Lexus-återförsäljare som du väljer) så att denna kan behandla din begäran. Vi identifierar din närmaste återförsäljare genom att elektroniskt söka mot det postnummer eller den adress som du lämnar till oss. Alla våra auktoriserade återförsäljare är oberoende företag. De är instruerade att de måste tillämpa lämpliga rutiner till skydd för personuppgifter och att de inte får använda några uppgifter för något annat ändamål än den specifika begäran som vi har fått. Den aktuella återförsäljaren kan komma att be dig om namn och kontaktuppgifter för andra marknadsföringsaktiviteter. 

Dina personuppgifter kan vidare komma att delas till andra tjänsteleverantörer som vi samarbetar med för att låta dem uppfylla specifika önskemål från dig, spåra aktivitet på vår webbplats och utföra informationsanalys eller webbplatsoptimering. Varje sådant företag är skyldigt att hantera dina personuppgifter på ett betryggande sätt och att bearbeta (d.v.s. lagra, hantera och, om så skulle behövas, radera) dem i enlighet med våra instruktioner. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas till någon part och kommer inte att lämnas ut till privatperson eller organisation utanför Lexus-gruppen, dess representanter, dotterbolag eller försäljningsnätverk. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något ändamål som vi inte tidigare har meddelat dig. 

Säkerhet vid hantering av personuppgifter 
Vi kommer att säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot missbruk, förstörelse och förlust genom olyckshändelse eller otillbörligt utlämnande. Om vi anlitar en utomstående part för att förse oss med tjänster som innefattar behandling av dina uppgifter (se ovan) kommer vi att säkerställa att de tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder och endast behandlar dina uppgifter på det sätt som vi har godkänt. 
  
Vid överföring av information via internet kan säkerheten aldrig garanteras fullt ut. Även om vi gör allt som står i vår makt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera hundraprocentig säkerhet för information som överförs till vår webbplats. När vi har fått dina uppgifter kommer vi att tillämpa stränga rutiner och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. 

Observera att vi kan komma att dölja IP-adresser och mejladresser för att förhindra att denna webbplats används för vidarebefordran av oönskad elektronisk kommunikation. 

  

  
Överföring av personuppgifter till land utanför EES 
De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras i ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om sådan överföring sker ska det ske enligt gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skydds­nivå eller att det finns annan tillräckligt skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig.
  
Cookies, länkar till tredje parts webbplatser m.m. 
Denna webbplats använder loggar som med ledning av din aktuella IP-adress registrerar vilka sidor du besöker när du använder webbplatsen. Detta hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats och underlättar även för oss att förbättra webbplatsen. De automatiska processer som vi använder för att samla in information inkluderar cookies (s.k. kakor), loggfiler och Wi-Fi access point beacons. Vi kan komma att använda information som dessa loggar genererar för att analysera användningen av webbplatsen och för att göra undersökningar som berör webbplatsens prestanda. Utöver detta kan vi även komma att registrera särskilda elektroniska informationsplatser (såsom GSM eller GPS). Vi kommer bara att samla in platsinformation efter att ha fått ditt medgivande. Vi använder inte någon automatisk insamlad information för att identifiera enskilda internetanvändare såvida vi inte har anledning att tro att de kan vara inblandade i olagligt, skadligt eller kränkande beteende. Se vår kakpolicy för detaljerad information om de kakor vi använder och deras syften. 

Denna webbplats kan innehålla länkar till och från andra webbplatser (t.ex. webbplatser för utomstående sociala medier). När det gäller sådana webbplatser som vi inte äger frånsäger vi oss allt ansvar för det sätt på vilket dina personuppgifter hanteras. Vi rekommenderar att du kontrollerar integritetspolicyn för varje sådan webbplats innan du skickar några personuppgifter via den.   

Dina rättigheter m.m. 

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas av TME och i så fall begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, varifrån dessa personuppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, till vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna har eller kan lämnas ut samt, om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras (”Registerutdrag”). TME kommer vid en sådan begäran därutöver lämna den ytterligare information som TME, i enlighet med gällande lag, är skyldig att lämna ut. En begäran om Registerutdrag ska göras skriftligen och undertecknas av dig.

Uppdatering av personuppgifter 
Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är korrekta. Vi kommer regelbundet att granska de personuppgifter som vi har gällande dig och kommer att vidta rimliga åtgärder för att tillse att felaktiga eller inaktuella uppgifter raderas, förstörs eller korrigeras. Vi ber dig även hålla dina personuppgifter aktuella genom att uppdatera dem på My Lexus eller genom att kontakta oss. 


Återkalla samtycke  
Du har rätt att begära av oss att inte bearbeta dina personuppgifter för marknadsförings­ändamål. Vi kommer att informera dig innan vi samlar in dina uppgifter om vi har för avsikt att använda dem för sådant ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan användning genom att markera rutorna på de formulär vi använder för att samla in uppgifter. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till den fortsatta bearbetningen av person­uppgifter som du har lämnat till oss via denna webbplats genom att ändra dina användar­inställningar, genom att använda den avregistreringsfunktion som ingår i alla våra marknadsföringsmaterial eller genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke till att vi använder de personuppgifter som du har gett oss genom denna webbplats så kommer vi att hemlighålla sådana uppgifter i våra databaser och instruera varje besläktat eller utomstående företag som har tillgång till dina uppgifter att göra det samma. Om du drar tillbaka ditt samtycke till oss att bearbeta dina person­uppgifter frånsäger vi oss skyldigheten att uppfylla önskemål som du kan komma att begära via denna webbplats. 

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det gäller exempelvis om du återkallar ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Rätten till radering inträder från den 25 maj 2018 och gäller inte om behandling av personuppgifterna är nödvändig exempelvis för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling av personuppgifterna. 

Framställningar enligt detta avsnitt (Dina rättigheter m.m.) ska skickas till TME enligt kontaktuppgifter nedan.

Ändringar i vår integritetspolicy 
Denna integritetsuppgiftspolicy kan, från tid till annan, komma att ändras. Om sådana ändringar görs i integritetspolicyn som innebär att sättet vi behandlar dina person­uppgifter ändras, kommer TME att meddela dig om sådana förändringar på lämpligt sätt, exempelvis genom ett meddelande per e-mail. 

Kontaktinformation  
Om du har en fråga eller synpunkter avseende integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss:
  
adress:            [Toyota Motor Europe SA/NV
                     Avenue du Bourget 60,
                     1140 Bryssel, Belgien]

alt.
                     [Toyota Sweden AB
                     [Box 1103
                     172 22 Sundbyberg
                   
e-mail: integritet@lexus.se  
telefon:            [08-7067100]


Tillsyn
Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Läs mer på www.datainspektionen.se
Om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot tillämpliga lagar har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Du måste acceptera användarvillkoren för att registrera dig.
Du måste acceptera användarvillkoren för att registrera dig.