LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

PIONJÄR INOM ELHYBRIDSEGMENTET