Someone cleaning a Lexus hoverboard

THE LOFT BY LEXUS

EN IKON SOM VISAR UPP EN NY FORM AV RÖRELSE

  • Lexus Hoverboard lanserades genom en skateboarduppvisning på en specialkonstruerad hoverpark nära Barcelona. Upp till 200 meter magnetiskt spår byggdes in under hoverparkens yta vilket gjorde det möjligt för hoverboarden att sväva. Parken gjorde att Lexus fick möjligheten att visa tricks som ingen vanlig skateboard kan utföra, som att elegant glida över vatten till exempel. Lexus Hoverboard har två "kryostater"-reservoarer, där superledande material hålls vid -197°C genom flytande kväve. Hoverboarden placeras sedan över ett spår som innehåller magneter. Magnetfältet från spåret kopplas automatiskt ihop med superledarna i hoverboarden och behåller på så sätt avståndet mellan brädan och spåret vilket gör att hoverboarden konstant hovrar några centimeter ovanför marken.